Hoe kan ik het contract opzeggen?

  Indien u geheel of gedeeltelijk uw kinderop­vangplaats wilt opzeggen, dient u dit via een email door te geven. Voor vermindering en beëindiging van dagdelen geldt een opzegtermijn van 1 maand (opzeggen mogelijk per de 1e of de 16e van een maand). Een bericht...

Waarom wil skidkinderopvang mijn BSN weten?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Zij vragen die gegevens, zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het...

Wat is de minimale afname en plaatsingstermijn?

Wanneer u gebruik wilt maken van kinderdagopvang (0-4 jaar) dan dient u minimaal twee dagdelen (of één hele dag) per week af te nemen. Bij buitenschoolse opvang (4-12 jr) bedraagt de minimale afname 1 dagdeel per week. Na ontvangst van de aanmelding zal het bij een...

Hoe geef ik een wijziging door?

Veranderingen in omstandigheden, verhuizing, wisseling, vermindering/uitbreiding en beëindiging van dagdelen, dienen zo spoedig mogelijk te worden door ­gegeven, c.q. aangevraagd te worden. Dit kunt u allemaal via ons ouderportaal regelen! Houdt u er wel rekening mee...

Wat kost kinderopvang?

Wat u netto betaalt aan kinderopvang, is afhankelijk van uw situatie. De tarieven verschillen per opvangsoort. Daarnaast is het afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt. Voor ouders die een indicatie willen hebben van de bruto/netto...
Hoe meld ik mijn kindje aan voor de BSO?

Hoe meld ik mijn kindje aan voor de BSO?

Kinderen van het kinderdagverblijf worden niet automatisch doorgeplaatst naar de BSO. Sommige ouders wensen helemaal geen gebruik te maken van BSO, anderen hebben afwijkende  dagen BSO opvang nodig dan bij het kinderdagverblijf het geval was. Dus ook wanneer uw kind...