Informatie Peuterspeelgroepen Gemeente Tynaarlo

Home » Peuterspeelgroep » Informatie Peuterspeelgroepen Gemeente Tynaarlo

Wat bieden wij uw kinderen?

Onze peuterspeelgroepen bieden kinderen een prettig en uitdagend thuisklimaat, waar zij zich veilig en op hun gemak voelen. Zij kunnen zich samen met andere kinderen onder deskundige begeleiding optimaal ontwikkelen.

WIJZIGING per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 veranderen de tijden van de peuteropvang. Gemeente Tynaarlo stelt voor dat kinderen die gebruik maken van de peuteropvang: 8 uur per week (2 dagdelen van 4 uur) zullen gaan, waar dat voor heen nog 6 uur was (2 dagdelen van 3 uur)

De openingstijden van de peuteropvang zijn aangepast naar dagdelen van 4 uur.
Te weten van 08.30 – 12.30 uur. Dit betekent dat wij tussen de middag eten met de kinderen.

Wat bieden wij de ouders?

De peuterspeelgroep biedt ouders de kans om de opvoeding van hun kind te delen. Ouders kunnen rekenen op gegarandeerde opvang van hun kind. Er is gelegenheid om met de groepsleiding te praten over het verloop van de opvang en over de ontwikkeling van het kind in de groep. Jaarlijks wordt er een festiviteit georganiseerd voor ouders en kinderen. En er is een jaarlijks een ouderavond met opvoedkundige thema’s.

 

Vormgeving van de groepen

In onze peuterspeelgroepen worden uw kinderen opgevangen in een groep met maximaal 16 peuters en twee professionele pedagogisch medewerksters. Deze groep heeft een eigen huiskamer met daarin ruimte om te spelen en te eten. Verder zijn er nog extra gemeenschappelijke speelruimtes, verzorghoeken, een keuken en een ruime, veilige buitenspeelplaats. Speelgoed is er in onze peuterspeelgroepen in vele soorten, voor zowel binnen als buiten, zodat uw kind(eren) zich in hun eigen tempo en naar eigen behoefte kunnen ontwikkelen.

 

Huisvesting

Onze peuterspeelgroep is gehuisvest in één van onze kinderdagverblijven en ingericht volgens de laatste normen van de GGD en brandweer van de desbetreffende gemeente. Zij voldoet aan alle wettelijke eisen, waaronder de normen  van veiligheid, hygiëne, groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers per groep.

 

Professionele groepsleiding

Elke peuterspeelgroep heeft haar eigen vaste groepsleiding. Voor vervanging hebben wij vaste flex medewerkers en invalkrachten in dienst, zodat de kinderen zeer vertrouwd zijn met de mensen die uw kinderen opvangen en begeleiden. Soms draait er in een groep een stagiaire mee. Zij wordt  begeleid door één van de vaste pedagogische medewerkers. Het personeel van skidkinderopvang voldoet aan de landelijk vastgestelde eisen volgens de CAO Kinderopvang.