Informatie Peuterspeelgroepen Gemeente Tynaarlo

Home » Peuterspeelgroep » Informatie Peuterspeelgroepen Gemeente Tynaarlo

Wat bieden wij jouw kind?

Onze peuterspeelgroepen bieden kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar een prettig en uitdagend thuisklimaat, waar zij zich veilig en op hun gemak voelen. Zij kunnen zich samen met andere kinderen onder deskundige begeleiding optimaal ontwikkelen. Wij bieden peuteropvang voor 8 uur per week (twee dagdelen van vier uur).

VVE aanbod

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op onze peutergroepen deelnemen aan een VVE-traject. Dit staat voor Vervroegde Voorschoolse Educatie. Het traject bereidt een kind met extra begeleiding zo goed mogelijk voor op het basisonderwijs. Of een kind in aanmerking komt voor een VVE-traject, wordt bepaald door Jeugdgezondheidszorg (JGZ); de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

Wat bieden wij de ouders?

De peuterspeelgroep biedt ouders de kans om de opvoeding van hun kind te delen. Ouders kunnen rekenen op gegarandeerde opvang van hun kind. We bieden je de gelegenheid met de groepsleiding te praten over het verloop van de opvang en over de ontwikkeling van je kind. Jaarlijks organiseren we een festiviteit voor ouders en kinderen en een ouderavond met opvoedkundige thema’s.

Groepsinformatie

In onze peuterspeelgroepen vangen twee professionele pedagogisch medewerksters je kind(eren) op in een groep met maximaal 16 peuters. Deze groep heeft een eigen huiskamer met daarin ruimte om te spelen en te eten. Verder zijn er nog extra gemeenschappelijke speelruimtes, verzorghoeken, een keuken en een ruime, veilige buitenspeelplaats. Speelgoed is er in onze peuterspeelgroepen in veel soorten, voor zowel binnen als buiten, zodat je kind(eren) zich in hun eigen tempo en naar eigen behoefte kan ontwikkelen.

Professionele groepsleiding

Elke peuterspeelgroep heeft zijn eigen vaste groepsleiding. Voor vervanging hebben wij vaste flexibele medewerkers en invalkrachten in dienst, zodat je kind zeer vertrouwd is met de mensen die hem of haar opvangen en begeleiden. Soms draait er in een groep een stagiaire mee. Zij wordt begeleid door één van de vaste pedagogische medewerkers. Het personeel van skidkinderopvang voldoet aan de landelijk vastgestelde eisen volgens de CAO Kinderopvang.

Huisvesting

Onze peuterspeelgroep is gehuisvest in een van onze kinderdagverblijven en ingericht volgens de laatste normen van de GGD en brandweer van de gemeente. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder de normen van veiligheid, hygiëne, groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers per groep.

Aanmelden

Je kunt je kind online aanmelden voor een peuterspeelgroep via het blok Aanmelden, rechts op deze pagina. Kies dan voor de optie Peuteropvang.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@skidkinderopvang.nl.