Gieten – KDV De Buitenboel

Home » Kinderdagopvang » Locaties KDV » Gieten – KDV De Buitenboel

Wij zijn

KDV De Buitenboel is een kleinschalig kinderdagverblijf. Samen met de buitenschoolse opvang bieden wij opvang aan kinderen tussen de 0-12 jaar. Je kunt je kind(eren) dus op één locatie brengen en halen; wel zo makkelijk. Bij de Buitenboel kun je gebruik maken van ruime openingstijden: opvang tot 18.30 uur en eventueel opvang al vóór 7.00 uur zijn bij ons mogelijk!

Bij De Buitenboel vinden we het belangrijk dat kinderen op een groene en gezonde wijze worden opgevangen en verzorgd. Dit houdt in dat we vaak naar buiten gaan en dat we spelen in een groene omgeving met natuurlijke materialen. Kinderen leren veel bij het buitenspelen. Ze ontwikkelen hun grove motoriek en verbeteren hun evenwichtsgevoel door te rollen, kruipen, hollen, springen en klimmen. Ze leren om te gaan met risico’s en merken dat ze niet bang hoeven te zijn. We hebben een verticale groep met kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2 – 4 jaar. Beide groepen hebben een eigen ingerichte huiskamer. We kiezen bewust voor huiselijkheid.

Groepsinformatie

Iedere ochtend hebben wij een peuterspeelgroep Buitenboel voor peuters van 2 tot 4 jaar. We werken hier volgens het VVE-programma Piramide. Hierbij staat het op speelse en actieve wijze stimuleren van de ontwikkeling van je peuter voorop. We betrekken ouders o.a. bij voorleesactiviteiten. Naast de vele buitenactiviteiten, gaan we iedere donderdagmiddag met de peuters naar de gymzaal de Wendeling in Gieten.

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen tegen een gereduceerd tarief op onze peuterspeelgroepen deelnemen aan een VVE-traject. Of je kind in aanmerking komt voor een VVE-traject wordt bepaald door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Wil je hierover meer informatie, dan helpen we je graag verder.

Groen Cement certificaat

De Buitenboel in Gieten, heeft in november 2018 het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang ontvangen. Het kwaliteitsmerk wordt door Stichting Groen Cement uitgereikt aan kinderopvanglocaties die zich structureel inzetten om natuurbeleving en ´groen´ buitenspelen een stevige plek te geven in de kinderopvang.

Bij de uitreiking van het certificaat hadden de keuringsmeesters van de Stichting Groen Cement alleen maar lovende woorden over voor het team van De Buitenboel: “De Buitenboel voldoet op alle niveaus aan alle kenmerken voor het behalen van dit certificaat. Als we sterren konden uitdelen had De Buitenboel alle sterren binnengehaald”!

 

Contactgegevens

De Buitenboel
Eexterweg 29-31
9461 BB Gieten
0592 261 075
debuitenboel@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 219080410

Clustermanager: Anneke Smit a.smit@skidkinderopvang.nl

 

banner

 

De Buitenboel neemt deel aan het project Leesklik .