Eelde – KDV Kleine Veen

Home » Kinderdagopvang » Locaties KDV » Eelde – KDV Kleine Veen

Wij zijn

KDV Kleine Veen is een kinderdagverblijf in een geheel nieuw complex in de jonge wijk Groote Veen in Eelde.. Het gebouw is overzichtelijk, doordat alles gelijkvloers is en er veel ramen zijn. Elke groep heeft een eigen slaapkamer met een gedeelde verschoonruimte. KDV Kleine Veen is een vertrouwde en veilige plek voor kinderen. Ieder kind krijgt de ruimte om zich naar eigen aard en in eigen tempo te ontwikkelen. We stimuleren kinderen op hun ontdekkingstocht en bieden een breed aanbod aan activiteiten door goed te kijken en te luisteren naar het kind. Een enthousiast team staat voor de kinderen en ouders klaar. Hierbij is een goede overdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk; door een goede informatieoverdracht kunnen we samen inspelen op wat het kind nodig heeft. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden, gericht op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Regelmatig gaan wij er met de kinderen op uit voor een wandeling of uitstapje in de wijk . Of wij spelen buiten op ons mooie plein.

Op zoek naar een modern kinderdagverblijf? U bent welkom bij kinderdagverblijf Kleine Veen

  • Persoonlijke aandacht voor ouder en kind
  • Enthousiast team
  • Een uitdagende en veilige eigen tuin
  • Babygroepen met gespecialiseerde medewerkers
  • Kleinschalig en persoonlijk
  • Voor- en vroegschoolse educatie VVE

Groepsinformatie

Het kinderdagverblijf biedt verzorging en begeleiding aan kinderen vanaf 12 weken tot 4 jaar. Ouders geven een deel van de opvoeding uit handen. Ons pedagogisch doel is: kinderen te begeleiden tot zelfstandige, sociaal vaardige mensen. Wij dragen zorg voor een prikkelend, maar veilige omgeving waarin kinderen volop de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien. Daarnaast creëren we een sfeer waarin ze zich prettig en veilig voelen, zodat ze zich durven te uiten én vertrouwen krijgen in eigen en andermans kunnen. Het samen spelen en het leren rekening houden met elkaar nemen een belangrijke plaats in, waarbij de eigenheid van het kind niet uit het oog verloren wordt. Belangrijk uitgangspunt is het kijken en luisteren naar kinderen, aandacht ligt bij: “Wat houdt kinderen bezig en niet hoe houden we kinderen bezig.”

Alle groepen hebben een eigen groepsruimte, waar wij met de kinderen spelen en eten. Iedere groep heeft zijn eigen keuken in de ruimte zelf. De verschoonruimtes en de kindertoiletjes liggen tussen de groepen in en zijn vanaf beide zijden bereikbaar. Op die manier staan  groepen met elkaar in verbinding. Iedere groep heeft een eigen slaapkamer voor de kinderen. Er kan gezamenlijk gebruik worden gemaakt van de  centrale hal.

Ons kinderdagverblijf  heeft  voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

Buitenruimte

Alle groepen hebben rechtstreeks toegang tot onze buitenruimte. Hier hebben wij een grote zandbak en er is veel ruimte om te fietsen en te bewegen. Onze tuin is zo ingericht dat er voor alle kinderen voldoende uitdaging is.

In de tuin staan, bij beide babygroepen,babyslaaphuisjes.

Groepsindeling

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij de volgende indeling in stamgroepen:

  • Gele groep maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar begeleid door 2 of 3 vaste pedagogisch medewerkers
  • Blauwe groep maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar begeleid door 2 of 3 vaste pedagogisch medewerkers
  • Rode groep maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar begeleid door 2 vaste pedagogisch medewerkers
  • Groene groep maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar begeleid door 2 vaste pedagogisch medewerkers

De 2 babygroepen hebben een eigen groepsruimte. De 2 peutergroepen hebben ook een eigen groepsruimte, ieder met een eigen open keuken. Iedere groep heeft 1 slaapkamer tot zijn beschikking. De verschoonruimtes worden gedeeld tussen 2 groepen. De kinderen hoeven niet alleen op de groep te spelen, ze mogen ook in de gang spelen. Het belangrijkste is het gevoel dat het kind zich thuis voelt.

Op Kleine Veen wordt gewerkt met het zogenaamde open deurenbeleid. “Het idee van werken met open deuren is geworteld in een kindbeeld dat uitgaat van een competent kind. Deuren worden letterlijk en figuurlijk open gezet om kinderen de ruimte te geven om de eigen ontwikkeling mee vorm te geven. Mogelijkheden en behoeften van kinderen zijn uitgangspunt”. (Landelijk Pedagogenplatform).

Doordat de kinderen samen spelen in de groep én in de centrale hal, laten ze af en toe hun stamgroep eventjes los. Ze gaan op ontdekkingstocht naar de andere ruimte, en komen in contact met kinderen uit andere groepen. Daar is ruimte voor actief spel en bieden we de kinderen een lerende omgeving, waarin elk kind zich op zijn/haar manier en tempo actief kan ontwikkelen. Wij zien kinderen als autonome individuen; zij krijgen daarom veel vrijheid om te kiezen hoe en waar zij willen leren, ontdekken en spelen.

Contactgegevens

Boomgaard 2
9761 TM Eelde
050-4094867
kleineveen@skidkinderopvang.nl

LRKP – nummer: 215050071

Clustermanager: Regiena Pruntel r.pruntel@skidkinderopvang.nl
Plaatsingsmedewerker: Sharon Niemeijer info@skidkinderopvang.nl