Aanmelden

Je kunt je kindje zes maanden voor de verwachte geboortedatum aanmelden voor het kinderdagverblijf van je keuze. We plaatsen op volgorde van aanmelden, waarbij tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin voorrang krijgen. Op een aantal locaties hebben we voor sommige dagen jammer genoeg een wachtlijst.

Meer informatie, bijvoorbeeld over wachtlijsten, kun je krijgen via onze afdeling Plaatsingen. Je bereikt Plaatsingen via 0592-304 190 of info@skidkinderopvang.nl 

Als je je kind wilt aanmelden voor een van onze kinderdagverblijven, dan kun je dit via de knop Aanmelden doen.