Gasselternijveen – KDV De BerenBoot

Home » Kinderdagopvang » Locaties KDV » Gasselternijveen – KDV De BerenBoot

Wij zijn

In Gasselternijveen kun je terecht bij kleinschalig kinderdagverblijf De BerenBoot. Je vindt ons in MFC de Spil. Iedereen kent elkaar bij de BerenBoot. We hebben één verticale groep met kinderen van 0 tot 4 jaar en een peuterspeelgroep. In een verticale groep zitten broertjes en zusjes bij elkaar. Je kind houdt jaren dezelfde groep en dezelfde pedagogisch medewerkers. In een vertrouwde omgeving pikken kinderen snel dingen op.

De allerjongsten trekken zich op aan de peuters en de peuters aan de oudere kinderen van de BSO. Alles spelenderwijs. Onze pedagogisch medewerkers hebben oog én hart voor je kind. Ze weten wat kinderen nodig hebben en wisselen rust en uitdaging af. Dit geeft een veilig gevoel. Een verticale groep stimuleert ook de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden van je kind. Met spelletjes, opdrachtjes, liedjes en verhaaltjes werken we bijvoorbeeld aan grove en fijne motoriek. Zo maakt je kind straks een goede start op de basisschool.

Kortom: je kind heeft het fijn bij ons!

Voor-en vroegschoolse educatie (VVE)

De BerenBoot biedt de methode Piramide voor voor- en vroegschoolse educatie. Piramide stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen door een combinatie van spelen, werken en leren, zodat zij met succes de basisschool kunnen volgen. We betrekken ouders bij het programma door te stimuleren dat zij thuis met hun kind activiteiten doen die aansluiten bij wat het kind in het kinderdagverblijf heeft gedaan.

Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met de scholen, peuterspeelzaal, bibliotheek en de gemeente Aa en Hunze nemen we deel aan het project Leesklik. Een project waarbij ouders worden betrokken bij de VVE-thema’s op de groep. We hebben een boekencollectie voor ouder en kind. Ouders kunnen samen met hun kind een boekje lezen dat aansluit op het thema van de maand. Zo werken we samen aan de taalontwikkeling en de betrokkenheid van ouders bij hun kind op het kinderdagverblijf.

Contactgegevens

KDV de BerenBoot
MFC “De Spil”
Ceresstraat 4
9514 CA  Gasselternijveen
06 2071 4380
berenboot@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 565170326

Clustermanager: Anneke Smit a.smit@skidkinderopvang.nl

banner