Informatie Peuterspeelgroepen gemeente Aa en Hunze

Home » Peuterspeelgroep » Informatie Peuterspeelgroepen gemeente Aa en Hunze

Wat bieden wij jouw kind?

Onze peuterspeelgroepen in de gemeente Aa en Hunze bieden kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een prettig en uitdagend thuisklimaat, waar zij zich veilig en op hun gemak voelen. Zij kunnen zich samen met andere kinderen onder deskundige begeleiding optimaal ontwikkelen. Wij bieden peuteropvang voor 8 uur per week (twee dagdelen van 4 uur). De peuterspeelgroepen zijn 40 weken per jaar open. De peuteropvang is gesloten tijdens de schoolvakanties van de basisscholen en op officiële feestdagen.

Vervroegde Voorschoolse Educatie (VVE)

Heeft je kind een extra steuntje in de rug nodig, dan mag je kind vier dagdelen per week naar de peuteropvang. We noemen dit ook wel Vervroegde Voorschoolse Educatie (VVE). VVE bereidt een kind door extra begeleiding zo goed mogelijk voor op het basisonderwijs. VVE is mogelijk vanaf 2,5 tot 4 jaar. Het consultatiebureau kan een VVE-indicatie geven.
Lees hier de regeling van de gemeente Aa en Hunze voor peuterspeelgroepen.

Kosten peuteropvang en VVE

Wat je gaat betalen voor peuteropvang, hangt af van je inkomen. Als je werkt of studeert, krijg je een deel van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Krijg je geen kinderopvangtoeslag, dan betaal je een eigen bijdrage per uur en de gemeente betaalt mee. Deze subsidie voor (VVE) peuteropvang is voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. De extra uren van de VVE hoef je niet te betalen als je geen kinderopvangtoeslag krijgt. Je kunt de subsidie bij ons aanvragen. We vertellen je graag meer.

Wat bieden wij de ouders?

De peuterspeelgroep biedt ouders de kans om de opvoeding van hun kind te delen. Ouders kunnen altijd rekenen op opvang van hun kind. We bieden je de gelegenheid met de groepsleiding te praten over het verloop van de opvang en over de ontwikkeling van je kind. Jaarlijks organiseren we een festiviteit voor ouders en kinderen en een ouderavond met opvoedkundige thema’s.

Groepsinformatie

In onze peuterspeelgroepen vangen twee pedagogisch medewerksters je kind(eren) op in een groep met maximaal 16 peuters. Deze groep heeft een eigen huiskamer met daarin ruimte om te spelen en te eten. Verder zijn er nog extra gemeenschappelijke speelruimtes, verzorghoeken, een keuken en een ruime, veilige buitenspeelplaats. Speelgoed is er in onze peuterspeelgroepen in veel soorten, voor zowel binnen als buiten, zodat je kind(eren) zich in hun eigen tempo en naar eigen behoefte kan ontwikkelen.

Professionele groepsleiding

Elke peuterspeelgroep heeft zijn eigen vaste groepsleiding. Voor vervanging hebben wij vaste flexibele medewerkers en invalkrachten in dienst, zodat je kind vertrouwd is met de mensen die hem of haar opvangen en begeleiden. Soms draait er in een groep een stagiaire mee, onder begeleiding van een vaste pedagogische medewerker. Het personeel van skidkinderopvang voldoet aan de landelijk vastgestelde eisen volgens de CAO Kinderopvang.

Huisvesting

Onze peuterspeelgroepen hebben een eigen plek in een van onze kinderdagverblijven of een school. De ruimtes zijn ingericht volgens de laatste normen van de GGD en brandweer van de gemeente. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder de normen van veiligheid, hygiëne, groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers per groep.

Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met de scholen, peuterspeelgroepen, bibliotheek en de gemeente Aa en Hunze, nemen we deel aan het project Leesklik. Een project dat ouders betrekt bij de VVE-thema’s op de groep. Wij hebben een boekencollectie voor ouder en kind. Ouders kunnen samen met hun kind een boekje lezen dat aansluit op het thema van de maand. Zo werken we samen aan de taalontwikkeling en de betrokkenheid van ouders bij hun kind op de peuterspeelgroep.

Aanmelden

Je kunt je kind online aanmelden voor een peuterspeelgroep via de link in het blok Aanmelden, rechts op deze pagina. Kies dan voor de optie Peuteropvang.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@skidkinderopvang.nl