Informatie Peuterspeelgroepen Aa en Hunze

Home » Peuterspeelgroep » Informatie Peuterspeelgroepen Aa en Hunze

Peuterspeelgroepen in de gemeente Aa en Hunze

Onze peuterspeelgroepen bieden kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een prettig en uitdagend thuisklimaat, waar zij zich veilig en op hun gemak voelen. Zij kunnen zich samen met andere kinderen onder deskundige begeleiding optimaal ontwikkelen. Wij bieden peuteropvang voor 8 uur per week (2 dagdelen van 4 uur). De peuterspeelgroepen zijn 40 weken per jaar open. De peuteropvang is gesloten tijdens de schoolvakanties van de basisscholen, op officiële feestdagen en op Koningsdag. Op margedagen van basisscholen, is de peuterspeelgroep wel geopend.

VVE aanbod

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op onze peutergroepen deelnemen aan een VVE-traject. Dit staat voor Vervroegde Voorschoolse Educatie. Het traject is erop gericht een kind met extra begeleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs. Of een kind in aanmerking komt voor een VVE-traject wordt bepaald door Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met de scholen, peuterspeelgroepen, bibliotheek en de gemeente Aa en Hunze nemen we deel aan het project Leesklik .
Een project waarbij ouders worden betrokken bij de VVE thema’s op de groep. Wij hebben een boekencollectie voor ouder en kind. Ouders kunnen samen met hun kind een boekje lezen dat aansluit op het thema van de maand. Zo werken we samen aan de taalontwikkeling en de betrokkenheid van ouders met hun kind op de peuterspeelgroep.

Aanmelden

Je kunt je kind online aanmelden voor de Peuterspeelgroepen via de link in het blok Aanmelden, rechts op deze pagina. Kies dan voor de optie Peuteropvang.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@skidkinderopvang.nl