Organisatie

Home » Over skidkinderopvang » Organisatie

Organisatie

Skidkinderopvang is een stichting. Een maatschappelijke onderneming die zonder winstoogmerk werkt. Wij zetten ons in voor de lokale gemeenschap waarvan wij onderdeel zijn. Daarin gaan spelen en leren, opvang en onderwijs hand in hand in nauwe samenwerking met ouders, scholen en ketenpartners.

Bestuur skidkinderopvang

Het dagelijkse bestuur is in handen van Sandra de Boer, directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. In het organogram van skidkinderopvang is weergegeven hoe onze organisatie eruitziet. Meer informatie over de structuur en de adresgegevens vindt u hier: bestuur skidkinderopvang. Statuten zijn op te vragen bij de bestuursondersteuning: info@skidkinderopvang.nl

Governancecode

Skidkinderopvang hanteert de uitgangspunten van de Governancecode Kinderopvang. Doel van de Governancecode is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing.

Integriteitscode

Het bestuur van skidkinderopvang handelt volgens de gedragscode van de beroepsvereniging van directeuren Kinderopvang (bdKO). De begrippen integriteit, competentie en innovatie zijn de belangrijkste bestanddelen van deze code.

Convenant Kwaliteit Kinderopvang

Skidkinderopvang werkt volgens het Convenant Kwaliteit Kinderopvang welke is opgesteld door o.a. de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Het convenant omvat landelijke kwaliteitseisen en regelt zaken zoals het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de groep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders.

Skidkinderopvang is HKZ gecertificeerd.

Centraal bureau

Het centraal bureau van skidkinderopvang is gevestigd in Vries. Op het centraal bureau houden het bestuur, de stafafdelingen, het gastouderbureau en de overige ondersteunende diensten kantoor.

Afdeling Plaatsingen

De afdeling Plaatsingen is verantwoordelijk voor het plaatsen van kinderen op KDV/BSO/PSG, en het factureren van de opvanguren. Op deze afdeling worden de contracten opgemaakt en worden wachtlijsten beheerd.

De afdeling Plaatsingen kun je dagelijks bereiken (bij voorkeur in de ochtend) op telefoonnummer: 0592-304 190. Je kunt Plaatsingen ook e-mailen via info@skidkinderopvang.nl.

Gastouderbureau

Het Gastouderbureau van skidkinderopvang bemiddelt tussen ouders/verzorgers en gastouders. Om gebruik te maken van onze gastouderopvang, kun je je kind(eren) direct online aanmelden. De bemiddelingsmedewerkers van het Gastouderbureau kun je dagelijks bereiken (bij voorkeur in de ochtend) op telefoonnummer: 0592-304 198. Je kunt het bureau ook e-mailen: gob@skidkinderopvang.nl