Organisatie

Skidkinderopvang is een stichting. Een maatschappelijke onderneming die zonder winstoogmerk werkt. Wij zetten ons in voor de lokale gemeenschap waar we onderdeel van zijn. Daarin gaan spelen en leren, opvang en onderwijs hand in hand en werken we nauw samen met ouders, scholen en ketenpartners.

 

Bestuur skidkinderopvang

Het dagelijkse bestuur is in handen van Thea Hooijer en Birgitte van den Berg. Een raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur. In het organogram van skidkinderopvang zie je hoe onze organisatie eruitziet. Meer informatie over de structuur en de adresgegevens vind je hier: Bestuur en raad van toezicht skidkinderopvang per september 2023. Statuten zijn op te vragen bij de bestuursondersteuning: w.smit@skidkinderopvang.nl.

 

Governancecode

Skidkinderopvang hanteert de uitgangspunten van de Governancecode Kinderopvang. Doel van de Governancecode is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing.

 

 

Integriteitscode

Het bestuur van skidkinderopvang handelt volgens de gedragscode van de beroepsvereniging van directeuren Kinderopvang (bdKO). De begrippen integriteit, competentie en innovatie zijn de belangrijkste bestanddelen van deze code.

 

 

Convenant Kwaliteit Kinderopvang

Skidkinderopvang werkt volgens het Convenant Kwaliteit Kinderopvang dat is opgesteld door o.a. de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Het convenant omvat landelijke kwaliteitseisen en regelt zaken zoals het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de groep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders.

Skidkinderopvang is HKZ gecertificeerd.

 

 

Centraal bureau

Het centraal bureau van skidkinderopvang is gevestigd in Vries. Hier vind je het bestuur, de stafafdelingen, het gastouderbureau en de overige ondersteunende diensten.
Onder contact zie je hoe je hen kunt bereiken.

 

 

Plaatsingen

De afdeling Plaatsingen plaatst de kinderen op KDV/BSO/PSG en brengt de opvanguren bij de ouders in rekening. Deze afdeling maakt de contracten op en beheert de wachtlijsten. Je bereikt Plaatsingen (bij voorkeur in de ochtend) op telefoonnummer: 0592- 304 190. Je kunt hen ook e-mailen via info@skidkinderopvang.nl.

 

 

Gastouderbureau

Het Gastouderbureau van skidkinderopvang bemiddelt tussen ouders/verzorgers en gastouders. Wil je gebruik maken van onze gastouderopvang, dan kun je je kind(eren) direct online aanmelden. De medewerkers van het Gastouderbureau kun je dagelijks telefonisch of via e-mail bereiken.