Aanmelden

Je kunt je kind aanmelden voor BSO als het ongeveer drie jaar is. We plaatsen op volgorde van aanmelding, waarbij tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin voorrang hebben.

Er geldt een minimum afname van één vast dagdeel per week. Naast het afnemen van vaste dagdelen bestaat er ook een beperkte mogelijkheid voor flexibele opvang. Op een aantal vestigingen hebben we voor sommige dagen jammer genoeg wachtlijsten.

Informatie, over bijvoorbeeld wachtlijsten, kun je krijgen via onze afdeling Plaatsingen: 0592-304 190 of info@skidkinderopvang.nl