Kwaliteit

We streven als gastouderbureau naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gastouderopvang. De gastouders voldoen niet alleen aan de wettelijke eisen, maar staan open voor nieuwe ontwikkelingen en blijven zich als professional ontwikkelen.

Als gastouderbureau voldoen we aan alle wettelijke eisen:

  • Ieder jaar nemen we de Risico-inventarisatie door in de woning van de opvang. Hierbij worden alle veiligheidsaspecten doorgenomen en gecontroleerd.
  • Een keer per jaar voeren we een voortgangsgesprek met de gastouder. Alle gastkinderen worden besproken en er is ruimte voor het stellen van vragen en het geven van advies. Rondom het voortgangsgesprek nemen we ook contact op met de ouders voor een evaluatie. Indien nodig plannen we een vervolggesprek met ouder(s)/verzorger(s) en de gastouder om opvang/opvoedvragen te beantwoorden;
  • Ieder jaar organiseren we herhalingslessen kinder-EHBO. Alle gastouders zijn verplicht deel te nemen en zijn daardoor altijd in het bezit van een geldig kinder-EHBO diploma;
  • We vinden het belangrijk dat de gastouders zich blijvend ontwikkelen. Skidkinderopvang biedt meerdere keren per jaar bijscholingen aan in de vorm van thema-avonden. Nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen komen aan bod in praktische workshops of lezingen;
  • Meerdere keren per jaar organiseren we in iedere regio een werkoverleg. De bemiddelingsmedewerker informeert hier de gastouders van haar eigen regio over nieuwe ontwikkelingen en er is ruimte voor collegiaal overleg. De gastouder werkt vaak zelfstandig en op het werkoverleg worden waardevolle ervaringen uitgewisseld of in intervisievorm besproken;
  • De bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau bieden gedurende de gehele opvangperiode begeleiding en ondersteuning op maat;
  • Om voor alle leeftijden speelgoed op maat aan te kunnen bieden, mag iedere gastouder op kosten van skidkinderopvang een abonnement nemen op de speel-o-theek;
  • Een aantal keren per jaar sturen we een nieuwsbrief aan alle gastouders en ouders. Iedereen blijft zo op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
  • Onze gastouders werken volgens het pedagogisch beleidsplan van skidkinderopvang. Dit beleidsplan maakt de pedagogische visie van onze organisatie duidelijk voor ouders, medewerkers en de GGD. Iedere gastouder heeft daarnaast nog een persoonlijk werkplan waarin specifiek beschreven wordt hoe de opvang er in de praktijk uitziet.
Landelijk register kinderopvang (LRK)

Onze gastouders zijn allemaal geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle gastouders hebben een uniek LRK-nummer toegekend gekregen. Dit nummer is nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

GGD

Jaarlijks voert de GGD  een inspectie bij het gastouderbureau van skidkinderopvang uit. Omdat we aangemerkt zijn als ‘groen bureau’ wordt de inspectie beknopt uitgevoerd. De rapportages van de inspectie staan vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang.

Al onze gastouders hebben bij aanvang een inspectie van de GGD gehad. In de vorm van een steekproef worden gastouders daarna bezocht door de GGD. De rapportages hiervan zijn te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.