SkidActief

Home » SkidActief

Alle BSO’s van skidkinderopvang werken met het door ons ontwikkelde SkidActief. Dit activiteitenprogramma laat de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen op veel gebieden:

Natuurbeleving
Creatieve en kunstzinnige vorming
Muziek, dans, drama en theater
Fantasiespel en rollenspel
Gezelschapsspellen
Media
Ruimtelijk inzicht en techniek
Taal en denken
Sporten en bewegen

                           

De negen kleuren vertegenwoordigen de ontwikkelingsgebieden volgens de kwaliteitseisen van het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek). We laten alle kleuren/ontwikkelingsgebieden terugkomen in een activiteitenladder. Een jaar is verdeeld over zes perioden van elk zo’n acht weken. Elke periode heeft een thema dat terugkomt in de activiteitenladder. De kinderen mogen natuurlijk meedenken en voorstellen doen voor activiteiten. We brengen zelf onze pedagogische visie in en soms vragen we specialisten van binnen en buiten om bijvoorbeeld een workshop te geven. De activiteitenladder is duidelijk zichtbaar op de groep. Ook delen we deze met de ouders via het ouderportaal.

In de mei-, zomer- en herfstvakanties bieden we SkidActief aan voor BSO-kinderen vanaf 7 jaar.