Klachten

Heb je een verbetersuggestie of een klacht?

skidkinderopvang heeft een klachtenregeling opgesteld en is, als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang, aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Tijdens het kennismakingsgesprek met skidkinderopvang ontvang je informatie over de klachtenregeling. Hier vind je de link naar de klachtenregeling en het Openbaar klachtenjaarverslag 2020. Een klacht indienen doe je door middel van het klachtenregistratieformulier.

Behandeling van klachten bij het KDV en de BSO

Wij vinden het belangrijk dat jij tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht je onverhoopt een keer ontevreden zijn, dan horen wij dat graag. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening beter afstemmen op de behoeften van ouders.

Wij stellen het op prijs wanneer je je klacht eerst bespreekt met de desbetreffende medewerker; doorgaans gaat het om kleine misverstanden of onuitgesproken verwachtingen. Het met elkaar bespreken leidt vaak direct tot verbetering en wederzijds begrip. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je in gesprek gaan met de clustermanager van jouw locatie. Indien dit gesprek niet de gewenste oplossing brengt, kun je contact opnemen met de directeur.

Zodra er geen onderlinge oplossing gevonden wordt, kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Meer informatie vind je op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Behandeling van klachten bij het gastouderbureau

Wanneer ouders/gastouders een klacht hebben over de verzorging of begeleiding van hun kind, zal de coördinator gastouderbureau in eerste instantie adviseren en stimuleren dat de ouder en de gastouder dit onderling bespreken en samen tot een oplossing komen.

Wanneer een ouder een klacht heeft over de dienstverlening van skidkinderopvang dan wordt de procedure gevolgd die omschreven is op deze pagina.