Klachten

Heb je een verbetersuggestie of een klacht?

skidkinderopvang heeft een klachtenregeling en is, als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang, aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Tijdens het kennismakingsgesprek met skidkinderopvang ontvang je informatie over de klachtenregeling. Hier vind je de link naar de klachtenregeling en het Openbaar klachtenjaarverslag 2020. Een klacht indienen doe je door het invullen van het klachtenregistratieformulier

Behandeling van klachten bij het KDV en de BSO

Wij vinden het belangrijk dat jij tevreden bent over onze dienstverlening. Ben je toch een keer niet tevreden, dan horen wij dat graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening (nog) beter afstemmen op de behoeften van ouders.

Wij stellen het op prijs wanneer je je klacht eerst bespreekt met de betreffende medewerker; soms gaat het om kleine misverstanden of onuitgesproken verwachtingen. Het met elkaar bespreken leidt vaak direct tot verbetering en wederzijds begrip. Kom je er samen niet uit, dan kun je in gesprek gaan met de clustermanager van jouw locatie. Brengt dit gesprek geen oplossing, neem dan contact op met Sandra de Boer, directeur-bestuurder.

Slagen we er samen niet in een goede oplossing te vinden, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Meer informatie vind je op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Behandeling van klachten bij het gastouderbureau

Hebben ouders een klacht over de verzorging of begeleiding van hun kind, dan zal de coördinator gastouderbureau in eerste instantie adviseren en stimuleren dat de ouder en de gastouder dit onderling bespreken en samen tot een oplossing komen.