Eelde – Peuterspeelgroep Torteltuin

Home » Peuterspeelgroep » Locaties Peuterspeelgroepen » Eelde – Peuterspeelgroep Torteltuin

Wij zijn

In kindcentrum Groote Veen vind je PSG de Torteltuin, samen met BSO Klokhuis en de basisscholen OBS de Veenvlinder en de Mariaschool. In het gebouw hebben we een eigen lokaal. ’s Ochtends zit hier de peuterspeelgroep de Torteltuin en ’s middags is de BSO hier te vinden. De buitenruimte bestaat o.a. uit een groene tuin met bosjes waar de kinderen kunnen struinen of verstoppertje spelen.

Peuterspeelgroep de Torteltuin is open van maandag tot en met vrijdag van 8:15 uur tot 12:15 uur.

Groepsinformatie

De peuteropvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Zij komen meerdere keren per week, in totaal 8 uur per week, spelen. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen die begeleid worden door twee vaste pedagogisch medewerkers en soms een stagiair(e). We vinden het belangrijk om de peuter tijdens het verblijf op de peuteropvang te begeleiden bij en te stimuleren in de eigen ontwikkeling.

Ons doel is kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociaal vaardige mensen. We bieden de kinderen een veilige, prikkelende omgeving waarin ze zich volop kunnen ontplooien. In de prettige sfeer voelen kinderen zich veilig zodat ze zich durven uiten en vertrouwen krijgen in eigen en andermans kunnen. Het samen spelen en leren rekening houden met elkaar neemt een belangrijke plaats in, waarbij we de eigenheid van het kind niet uit het oog verliezen. We kijken niet naar hoe houden we kinderen bezig, maar wat houdt kinderen bezig.

We werken met spel- en ontwikkelingsmateriaal dat past bij de leeftijd van de kinderen. Er zijn veilige buitenspeelplaatsen die uitnodigen tot spelen. De ruimte moet kinderen uitdagen tot spel. Daarom zorgen we voor afgebakende speelplekken en herkenbare activiteitenplekken (visuele begrenzing is vaak al voldoende, bijvoorbeeld door een kleed). Een grote groep kan zo verdeeld worden in verschillende kleine groepjes; hierdoor ontstaat rust.

De peuterspeelgroep vormt een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Kinderen wennen aan het verblijf in een groep, aan vaste structuur van terugkerende activiteiten en aan een volwassene die het programma aangeeft. In dat klimaat durven peuters nieuwe ontdekkingen te doen en kunnen ze leren van elkaar.

Openingstijden

De Torteltuin is 40 weken per jaar open. Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen en op officiële feestdagen is de peuterspeelgroep gesloten. Op margedagen van basisscholen is de peuterspeelgroep wel geopend.

Deze peuterspeelgroep valt onder de regeling van de gemeente Tynaarlo.

Contactgegevens

Peuterspeelgroep De Torteltuin
Boomgaard 1
9761 TM Eelde
06 1125 7787
torteltuin@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 134450632

Clustermanager: Regiena Pruntel  r.pruntel@skidkinderopvang.nl