Eelde – Peuterspeelgroep Torteltuin

Home » Peuterspeelgroep » Locaties Peuterspeelgroepen » Eelde – Peuterspeelgroep Torteltuin

Wij zijn

In kindcentrum Groote Veen zit PSG de Torteltuin samen met BSO Klokhuis en de basisscholen OBS de Veenvlinder en de Mariaschool. In het gebouw hebben we een eigen lokaal waar ’s morgens de peuterspeelgroep de Torteltuin gebruikt van maakt en ’s middags de BSO. De buitenruimte bestaat o.a. uit een groene tuin met bosjes waar de kinderen kunnen struinen of verstoppertje spelen.

Peuterspeelgroep de Torteltuin is open van maandag tot en met vrijdag.

 

Groepsinformatie

De peuteropvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Zij komen meerdere keren per week, gedurende in totaal 8 uur, spelen. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen die begeleid worden door twee vaste pedagogisch medewerkers en soms een stagiair(e). Het is belangrijk om de peuter tijdens het verblijf op de peuteropvang te begeleiden bij en te stimuleren in de eigen ontwikkeling.

Pedagogisch doel is: kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociaal vaardige mensen. Er moet sprake zijn van een veilige, prikkelende omgeving waarin kinderen volop de mogelijkheid hebben zich te ontplooien en er dient een sfeer gecreëerd te worden waarin ze zich prettig en veilig voelen zodat ze zich durven uiten en vertrouwen krijgen in eigen en andermans kunnen. Het samen spelen en leren rekening houden met elkaar neemt een belangrijke plaats in, waarbij de eigenheid van het kind niet uit het oog wordt verloren.

Belangrijk uitgangspunt is het blijven zien van de eigenheid van het kind, we kijken niet naar hoe houden we kinderen bezig, maar wat houdt kinderen bezig.

We werken met spel- en ontwikkelingsmateriaal passend bij de leeftijd van de kinderen. Er zijn veilige buitenspeelplaatsen die uitnodigen tot spelen. De ruimte moet kinderen uitdagen tot spel, daarom zorgen we voor afgebakende speelplekken en herkenbare activiteitenplekken (visuele begrenzing is vaak al voldoende bijvoorbeeld door een kleed). Een grote groep kan zo verdeeld worden in verschillende kleine groepjes, hierdoor ontstaat er rust.

De peuterspeelgroep vormt een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Kinderen wennen aan het verblijf in een groep, aan vaste structuur van terugkerende activiteiten en aan een volwassene die het programma aangeeft. In dat klimaat durven peuters nieuwe ontdekkingen te doen en kunnen ze leren van elkaar

 

Openingstijden

De Torteltuin is 40 weken per jaar open. Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen, op officiële feestdagen en op Koningsdag is de peuterspeelgroep gesloten. Op margedagen van basisscholen is de peuterspeelgroep wel geopend.

 

Contactgegevens

Boomgaard 1
9761 TM Eelde
Tel: 06 11257787 torteltuin@skidkinderopvang.nl
LRKP – nummer: 465391254

Clustermanager: Regiena Pruntel  r.pruntel@skidkinderopvang.nl

Plaatsingsmedewerker: Rean Caspers info@skidkinderopvang.nl