Pedagogisch Beleid

Home » Over skidkinderopvang » Pedagogisch Beleid

skidkinderopvang heeft een pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan maakt de pedagogische visie van onze organisatie duidelijk voor ouders, medewerkers en de GGD. In het beleidsplan staan een aantal verplichte onderwerpen en is gebaseerd op de volgende vier pedagogische doelen:

  • het bieden van emotionele veiligheid
  • het bevorderen van de persoonlijke competentie
  • het bevorderen van de sociale competentie
  • het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.

Hier kun je het  Pedagogisch Beleid van skidkinderopvang lezen.

Hier kun je lezen over Praktische_werkwijze_Buitenschoolse_Opvang_ en de  Praktische_werkwijze_kinderdagverblijven_peuter_en_peuterkleuteropvang