Pedagogisch Beleid

Home » Over skidkinderopvang » Pedagogisch Beleid

Net als in de zorg voor de kinderen is het pedagogisch beleid gemaakt vanuit ons hart, hoofd en handen. We beschrijven hierin wat we de kinderen en ouders beloven om hen kwalitatief hoogstaande zorg en begeleiding te bieden bij het opvangen van de kinderen en het biedt onze pedagogisch medewerkers handvatten voor het werken met kinderen.

Hier kun je het Pedagogisch Beleid van skidkinderopvang lezen.

Hier kun je lezen over Praktische Werkwijze Buitenschoolse Opvang en de Praktische werkwijze van kinderdagverblijven, peuteropvang en juniorgroepen