Eelde – KDV Esweg

Home » Kinderdagopvang » Locaties KDV » Eelde – KDV Esweg

Op zoek naar een kleinschalig kinderdagverblijf? Je bent welkom bij kinderdagverblijf Esweg!

KDV Esweg is een kleinschalig kinderdagverblijf in een mooie groene omgeving. Het gebouw is overzichtelijk doordat alles gelijkvloers is en er veel ramen zijn. KDV Esweg geeft kinderen een vertrouwde en veilige plek waar ieder kind de ruimte krijgt om zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. We stimuleren kinderen op hun ontdekkingstocht en bieden een breed aanbod aan activiteiten, waarbij we goed kijken en luisteren naar het kind. Een enthousiast team staat voor de kinderen en ouders klaar. Hierbij is een goede informatieoverdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk; hierdoor kunnen we samen inspelen op wat het kind nodig heeft. Dagelijks bieden we activiteiten aan, gericht op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Regelmatig gaan we er met de kinderen op uit voor een wandeling of uitstapje in de wijk. Of we spelen buiten in onze mooie tuin.

Wat maakt KDV Esweg zo uniek?

  • Persoonlijke aandacht voor ouder en kind
  • Enthousiast team
  • Een uitdagende en veilige eigen tuin in een groene omgeving
  • Babygroep met gespecialiseerde medewerkers
  • Kleinschalig en persoonlijk
  • Peutergroep met VVE-geschoolde medewerkers
  • Voor- en vroegschoolse educatie VVE

Groepsinformatie

Esweg is een kleinschalige, natuurlijke en huiselijke kinderopvang met veel individuele aandacht. Een omgeving die het kind de mogelijkheid biedt zich bewust te worden van zichzelf, om zo zelfvertrouwen te ontwikkelen en op weg te gaan naar zelfstandigheid. Het kinderdagverblijf biedt verzorging en begeleiding aan kinderen vanaf ongeveer 10 weken tot 4 jaar. Er zijn twee groepen die elk een eigen groepsruimte hebben. Iedere groep heeft zijn eigen keuken in de ruimte zelf. De verschoonruimtes en de kindertoiletjes liggen tussen de groepen in en zijn via de hal bereikbaar. Beide groepen gebruiken het speellokaal. De groepen kunnen via de hal rechtstreeks naar buiten. Hier is een grote zandbak en er is veel ruimte om te fietsen en te bewegen. De tuin is zo ingericht dat er voor alle kinderen voldoende uitdaging is.

Groepsindeling

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij de volgende indeling in stamgroepen:

  • Oranje groep: maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar, begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers, eventueel aangevuld met een vaste flexmedewerker.
  • Paarse groep: maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar, begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. De paarse groep is een combinatie van peuteropvang en peuterspeelgroep.

Aanbod

Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar op maandag t/m vrijdag van 7:30 uur tot 18:00 uur geopend. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur of tot 18.30 is in overleg mogelijk. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Wil je gebruik maken van vervroegde of verlengde opvang? Vraag dan gerust naar de mogelijkheden.

Contactgegevens

KDV Esweg
Esweg 21
9761 EN Eelde
06 1070 3714
kdv.esweg@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 299882329

Clustermanager: Regiena Pruntel  r.pruntel@skidkinderopvang.nl