Assen – BSO Koala

Home » Buitenschoolse opvang (BSO) » Locaties BSO » Assen – BSO Koala

BSO Koala – antroposofie  in Assen

Op de BSO wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Een belangrijk uitgangspunt van Rudolf Steiner is dat elk kind uniek is en de gelegenheid moet krijgen om zich volledig te ontplooien. Wij willen voor de kinderen na school een liefdevolle, gezellige en ook uitdagende omgeving scheppen. In alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld kunnen ze zo hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Een warme belangstelling voor de natuur, een vast ritme en terugkerende rituelen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. We maken geen gebruik van computers, muziekapparatuur of ander elektronisch speelgoed. In de praktijk betekent dit dat er voornamelijk met natuurlijke materialen wordt gewerkt.  De seizoenen, het ritme van de dag zijn een belangrijke leidraad voor de activiteiten die bij Koala worden georganiseerd. En natuurlijk vind u bij Koala uitsluitend voedingsmiddelen van biologische herkomst. In het pedagogisch werkplan van Koala wordt uitgebreid beschreven wat antroposofische kinderopvang inhoudt. Dit werkplan kunt u opvragen op de locatie.

De BSO van Koala is gehuisvest in een ruimte grenzend aan de Vrije School in Assen-Oost. Er worden kinderen opgevangen van diverse scholen in de wijk. Het gebouw is overzichtelijk met vijf grote groepsruimtes, waaronder een atelier en een keuken. Scholen waar wij kinderen van opvangen bij de BSO. In Assen-oost: Vrijeschool de Es, OBS De Valkenhorst, CJBS De Regenboog, KBS Vredeveld, In Assen: OBS Emmaschool, SBO De Meander, OBS De Vuurvogel, GBS De Cirkel.

De BSO ligt bovendien vlakbij landgoed Valkenstijn. Hier worden vaak buitenactiviteiten met de kinderen georganiseerd. Ook hebben wij daar een eigen deel in de Kindertuin van Valkensteijn.

 

Contactgegevens

BSO Koala
Tuinstraat 3
9404 KK Assen
tel. 0592-308039  bso.koala@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 281124450

Clustermanager: Sander van Hove s.vanhove@skidkinderopvang.nl
Plaatsingsmedewerker: Linda de Weerd info@skidkinderopvang.nl