Assen – BSO Koala

Home » Buitenschoolse opvang (BSO) » Locaties BSO » Assen – BSO Koala

BSO Koala – antroposofie  in Assen

Op deze BSO werken we vanuit het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Een belangrijk uitgangspunt van Rudolf Steiner is dat elk kind uniek is en de gelegenheid moet krijgen om zich volledig te ontplooien. Wij willen voor de kinderen na school een liefdevolle, gezellige en ook uitdagende omgeving scheppen. In alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld kunnen ze zo hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Een warme belangstelling voor de natuur, een vast ritme en terugkerende rituelen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. We maken geen gebruik van computers, muziekapparatuur of ander elektronisch speelgoed. In de praktijk betekent dit dat er voornamelijk met natuurlijke materialen wordt gewerkt. De seizoenen, het ritme van de dag zijn een belangrijke leidraad voor de activiteiten die we bij Koala organiseren. En natuurlijk vind je bij Koala uitsluitend biologische voedingsmiddelen. In het pedagogisch werkplan van Koala wordt uitgebreid beschreven wat antroposofische kinderopvang inhoudt. Dit werkplan kun je opvragen op de locatie.

De BSO van Koala vind je in een ruimte grenzend aan de Vrije School in Assen-Oost. We vangen kinderen op van diverse scholen in de wijk. Het gebouw is overzichtelijk met vijf grote groepsruimtes, waaronder een atelier en een keuken.

Scholen waar wij kinderen van opvangen bij de BSO:
In Assen-oost: Vrijeschool de Es, OBS De Valkenhorst, CJBS De Regenboog, KBS Vredeveld,
In Assen: OBS Emmaschool, SBO De Meander, OBS De Vuurvogel, GBS De Cirkel.

De BSO ligt bovendien vlakbij landgoed Valkenstijn. Hier doen we vaak buitenactiviteiten met de kinderen. Ook hebben we daar een eigen deel in de Kindertuin van Valkensteijn.

 

Contactgegevens

BSO Koala
Tuinstraat 3
9404 KK Assen
0592 308 039
bso.koala@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 281124450

Clustermanager: Sander van Hove s.vanhove@skidkinderopvang.nl