Aanvraag voor een Rondleiding

  • Voorletter(s) en Achternaam
  • Telefoonnummer waar u op te bereiken bent overdag.
  • Naar welke vorm van opvang ben je op zoek?
  • Selecteer plaats voor de rondleiding. (KDV= Kinderdagopvang, PSG =Peuterspeelgroep, BSO = Buitenschoolse opvang)
  • Heb je een voorkeur voor een dag?