Gasselternijveen – Peuterspeelgroep De BerenBoot

Home » Peuterspeelgroep » Locaties Peuterspeelgroepen » Gasselternijveen – Peuterspeelgroep De BerenBoot

Wij zijn

Spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren. Dat zijn de kernwoorden van onze peuterspeelgroep. Peuters krijgen de gelegenheid in contact te komen met leeftijdgenootjes en samen nemen ze deel aan allerlei activiteiten. Een kind kan natuurlijk altijd kiezen voor een alternatieve activiteit. De peuterspeelgroep van De BerenBoot is tijdens schoolweken op alle ochtenden geopend.

VVE

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op De BerenBoot deelnemen aan een VVE-traject. Deze term staat voor Vervroegde Voorschoolse Educatie. Het traject is erop gericht een kind met extra begeleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs. Kinderen kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief.
Of een kind in aanmerking komt voor een VVE-traject wordt bepaald door Jeugdgezondheidszorg (JGZ): de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

Piramide

Op de peuterspeelgroep van De BerenBoot werken wij met Piramide,  een methode voor  voor-, en vroegschoolse educatie.  Piramide is gericht op brede ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen zodat zij met succes de basisschool kunnen volgen. De kinderen worden breed in hun ontwikkeling gestimuleerd door een combinatie van spelen, werken en leren. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind op de opvang heeft gedaan.

Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met de scholen, bibliotheek en de gemeente Aa en Hunze nemen we ook deel aan het project Leesklik . Een project waarbij ouders worden betrokken bij de VVE thema’s op de groep. Wij hebben een boekencollectie voor ouder en kind. Ouders kunnen samen met hun kind een boekje lezen die aansluit op het thema van de maand. Zo werken we samen aan de taalontwikkeling van kinderen.

Deze peuteropvang valt onder de regeling van de gemeente Aa en Hunze.

Contactgegevens

Ceresstraat 4
9514 CA Gasselternijveen
Tel 06- 20714380 berenboot@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 565170326

Clustermanager: Marleen Dost m.dost@skidkinderopvang.nl
Plaatsingsmedewerker: Sharon Niemeijer info@skidkinderopvang.nl