Wij zijn

Spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren. Dat zijn de kernwoorden van onze peuterspeelgroep. Peuters komen in contact met leeftijdgenootjes en samen nemen ze deel aan allerlei activiteiten. Een kind kan natuurlijk altijd kiezen voor een alternatieve activiteit. De peuterspeelgroep van De BerenBoot is tijdens schoolweken op werkdagen op alle ochtenden geopend.

VVE

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op De BerenBoot deelnemen aan een VVE-traject. Dit staat voor Vervroegde Voorschoolse Educatie. Het traject is erop gericht een kind met extra begeleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs. Kinderen kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief.
Of een kind in aanmerking komt voor een VVE-traject wordt bepaald door Jeugdgezondheidszorg (JGZ): de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

Piramide

Op de peuterspeelgroep van De BerenBoot werken wij met Piramide, een methode voor voor-, en vroegschoolse educatie.  Piramide is gericht op brede ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen door een combinatie van spelen, werken en leren, zodat zij met succes de basisschool kunnen volgen. We betrekken ouders bij het programma door hen onder andere thuis met hun kind activiteiten te laten doen die aansluiten bij wat het kind op de opvang heeft gedaan.

Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met de scholen, bibliotheek en de gemeente Aa en Hunze nemen we ook deel aan het project Leesklik. Een project waarbij ouders worden betrokken bij de VVE-thema’s op de groep. Wij hebben een boekencollectie voor ouder en kind. Ouders kunnen samen met hun kind een boekje lezen dat aansluit op het thema van de maand. Zo werken we samen aan de taalontwikkeling van kinderen.

Deze peuteropvang valt onder de regeling van de gemeente Aa en Hunze.

Contactgegevens

Peuterspeelgroep de BerenBoot
Ceresstraat 4
9514 CA Gasselternijveen
06 2071 4380
berenboot@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 565170326

Clustermanager: Anneke Smit a.smit@skidkinderopvang.nl