Op zoek naar een peuterspeelgroep? Je bent welkom bij PSG Esweg!

PSG Esweg is een peuterspeelgroep die samen met KDV Esweg in een gebouw zit. De locatie is kleinschalig en ligt in een mooie groene omgeving. Het gebouw is overzichtelijk doordat alles gelijkvloers is en er veel ramen zijn. PSG Esweg is een vertrouwde en veilige plek voor kinderen. Ieder kind krijgt de ruimte om zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. We stimuleren kinderen op hun ontdekkingstocht en bieden een breed aanbod aan activiteiten door goed te kijken en te luisteren naar het kind. Een enthousiast team staat voor de kinderen en ouders klaar. Hierbij is een goede informatieoverdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk; hierdoor kunnen we samen inspelen op wat het kind nodig heeft. Dagelijks bieden we activiteiten aan, gericht op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Regelmatig gaan we er met de kinderen op uit voor een wandeling of uitstapje in de wijk. Of we spelen buiten in onze mooie tuin.

 

Groepsinformatie

De peuteropvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Zij komen meerdere keren per week spelen, in totaal 8 uur per week. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. In deze groep zitten ook kinderen van de ‘paarse’ groep van kinderdagopvang Esweg. Twee vaste pedagogisch medewerkers, en soms een stagiair(e), begeleiden deze groep. Het is belangrijk om de peuter op de opvang te helpen bij en te stimuleren in de eigen ontwikkeling.

Het pedagogisch doel is de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociaal vaardige mensen. De kinderen kunnen zich volop ontplooien in een veilige, prikkelende omgeving. We zorgen voor een sfeer waarin ze zich prettig en veilig voelen, zodat ze zich durven uiten en vertrouwen krijgen in eigen en andermans kunnen. Het samen spelen en leren rekening houden met elkaar neemt een belangrijke plaats in. Belangrijk uitgangspunt is het blijven zien van de eigenheid van het kind. We kijken niet naar ‘hoe houden we kinderen bezig’, maar ‘wat houdt kinderen bezig’.

We werken met spel- en ontwikkelingsmateriaal dat past bij de leeftijd van de kinderen. Er zijn veilige buitenspeelplaatsen die uitnodigen tot spelen. De ruimtes dagen kinderen uit tot spel, daarom zorgen we voor afgebakende speelplekken en herkenbare activiteitenplekken. Zichtbare begrenzing is vaak al voldoende, bijvoorbeeld door een kleed. Een grote groep kan zo verdeeld worden in verschillende kleine groepjes; hierdoor ontstaat rust.

De peuterspeelgroep vormt een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Kinderen wennen aan het verblijf in een groep, aan een vaste structuur van terugkerende activiteiten en aan een volwassene die het programma aangeeft. In dat klimaat durven peuters nieuwe ontdekkingen te doen en kunnen ze leren van elkaar.

 

Openingstijden

PSG Esweg is 40 weken per jaar open. Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen en op officiële feestdagen is de peuterspeelgroep gesloten.

Deze peuterspeelgroep valt onder de regeling van de gemeente Tynaarlo.

 

Contactgegevens

Esweg 21
9761 EN Eelde
06 1070 3714
kdv.esweg@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 299882329

Clustermanager: Regiena Pruntel  r.pruntel@skidkinderopvang.nl