Gieten – Peuterspeelgroep De Buitenboel

Home » Peuterspeelgroep » Locaties Peuterspeelgroepen » Gieten – Peuterspeelgroep De Buitenboel

Wij zijn

De Buitenboel heeft een eigen ingerichte huiskamer zodat er volop gespeeld, ontdekt en veel plezier gemaakt kan worden door peuters van zowel de peutergroep van de kinderopvang als de peuterspeelgroep.

VVE

We werken op Buitenboel met het VVE-programma Piramide. Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op de Buitenboel deelnemen aan een VVE-traject (Vervroegde Voorschoolse Educatie). Het traject is erop gericht een kind met extra begeleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs. Kinderen kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau, bepaalt of een kind in aanmerking komt voor een VVE-traject.

Piramide

Op de peuterspeelgroep werken wij met het programma Piramide, een methode voor voor- en vroegschoolse educatie. Piramide is gericht op brede ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen door een combinatie van spelen, werken en leren, zodat zij met succes de basisschool kunnen volgen. We betrekken ouders bij het programma doordat zij onder andere thuis met hun kind activiteiten doen die aansluiten bij wat het kind op de opvang heeft gedaan.

Samenwerking met kindcentrum

In samenwerking met CDS De Marke is er een peuter-kleuter activiteit in het Kindcentrum. Peuters vanaf 3 jaar doen vanuit de Buitenboel samen met de leidster twee keer per maand een ochtend mee in groep 1 van de basisschool. Samen doen we mee met het programma van de kleuters op hun eigen niveau. Hier leren peuters allerlei nieuwe vaardigheden zoals in de kring zitten, maar er zijn ook veel nieuwe uitdagingen voor de peuters. Peuters krijgen spelenderwijs de gewoontes van groep 1 en 2 mee waardoor de overgang naar school veel gemakkelijker wordt.
Daarnaast ondernemen we regelmatig samen activiteiten, zoals met lampionnen lopen met Sint Maarten, kinderboekenweek en het voorleesontbijt.

Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met de scholen, bibliotheek en de gemeente Aa en Hunze nemen we ook deel aan het project Leesklik. Een project waarbij ouders worden betrokken bij de VVE-thema’s op de groep. We hebben een boekencollectie voor ouder en kind. Ouders kunnen samen met hun kind een boekje lezen dat aansluit op het thema van de maand. Zo werken we samen aan de taalontwikkeling van kinderen.

Deze peuterspeelgroep valt onder de regeling van de gemeente Aa en Hunze.

Contactgegevens
banner

PSG De Buitenboel
Eexterweg 29-31
9461 BB Gieten
0592 261 497 of 0592 264 832
debuitenboel@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 219080410

Clustermanager: Anneke Smit a.smit@skidkinderopvang.nl