Kwaliteit: Verbetermeter en HKZ

Home » Over skidkinderopvang » Kwaliteit: Verbetermeter en HKZ

Algemeen

Voor skidkinderopvang is het van belang om goed te communiceren met onze klanten. Communiceren begint natuurlijk bij het dagelijkse contact tussen kinderen, ouders en medewerkers; bij het brengen, bij het halen en het telefonisch contact met de medewerkers van ons centraal bureau.
Ook willen wij graag weten hoe het is gesteld met jouw tevredenheid en wat je wensen zijn. Om de communicatie en aansluiting met de ouders te borgen, voeren wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit.

 

De Verbetermeter

De Verbetermeter is een onderzoeksinstrument om de tevredenheid van ouders te monitoren. Dit vindt plaats middels een continu en periodiek klantenonderzoek. Door te monitoren krijgen wij beter in beeld hoe het gesteld is met jouw tevredenheid en wat je wensen zijn. Via de Verbetermeter ontvang je gedurende een opvangperiode meerdere enquêtes uit ons continue-onderzoek:  bij evaluatie van de kennismakings- en wenperiode  (rond 3 maanden), een jaarlijkse enquête en bij het einde van de opvang. Dit geldt voor ieder kind per opvangsoort. Dus zowel bij het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep, en de buitenschoolse- en gastouderopvang.

 

HKZ keurmerk

skidkinderopvang is in het bezit van het HKZ Keurmerk.
Het Keurmerk waarborgt dat we de zaken intern goed op orde hebben. We hebben onze werkwijze en afspraken vastgelegd en onze medewerkers houden zich daaraan. Ouders en kinderen stellen we centraal, er zijn duidelijke instructies over de verzorging van de kinderen en we werken voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening. We bespreken ervaringen en wensen van de ouders, we voeren regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit en ondernemen actie als de uitkomsten daartoe aanleiding geven. Wij stellen hoge eisen aan een veilige omgeving voor de kinderen. Om dit te bewerkstelligen is er continu aandacht voor voedselhygiëne en deugdelijk materiaal. Tevens houden wij periodiek ontruimingsoefeningen.

Om de kwaliteit van het HKZ keurmerk te waarborgen, worden we ieder jaar geaudit.

LOGO HKZ 2

Meer informatie vindt u op : www.hkz.nl