Thema bijeenkomst “Meldcode”

Home » Thema bijeenkomst “Meldcode”

 

Thema bijeenkomst "Meldcode"

Thema bijeenkomst “Meldcode”

De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen die met kinderen werkt moet zich in kennis stellen van deze code. Zo ook de gastouders van skidkinderopvang.  Het gastouderbureau heeft tijdens een aantal bijeenkomsten met al haar gastouders het stappenplan doorgenomen. Coördinator Nienke Nijdam presenteerde deze avonden.  Ook was er gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over persoonlijke belemmeringen en/of inzichten.
Na afloop kregen de gastouders het hoofdstuk Meldcode mee op papier voor in de werkmap, zodat deze geraadpleegd kan worden.