Veel gestelde vragen compensatie eigen bijdrage kinderopvang (update)

Home » Veel gestelde vragen compensatie eigen bijdrage kinderopvang (update)

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang.

Update 27 maart 2020

Vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben wij inmiddels een update over onderstaand stuk ontvangen.  De aanpassingen en toevoegingen kunt u vinden onder de schuingedrukte rode stukken tekst.

Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook
nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan
gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De
kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel
betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen
kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de
ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid
bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en
ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.
Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie
gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand
ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie
verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór
eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen. De kinderopvangorganisatie maakt nadat zij de compensatie hebben ontvangen, het bedrag over aan de ouder.

Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW,
Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn
nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website
van genoemde organisaties.

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Een ouder behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan de ouder meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.
Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep noodopvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

Ouders hoeven dus in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of hun kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld hun inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Voor gastouderopvang geldt; als een ouder per maand een verschillend aantal uren afneemt bij de gastouder, bijvoorbeeld omdat de ouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat normaal gesproken deze maand afgenomen zouden worden. De ouder doet dus alsof de gastouderopvang normaal zou doorlopen.

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben of werkloos worden?
Wanneer hun inkomen wijzigt, moeten ouders dit wel door geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Krijg ik een nieuwe factuur ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau of gastouder geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties

Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer ?
De incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats op de datum dat de incasso altijd plaats vindt.

De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. Met andere woorden: als de kinderopvang langer gesloten blijft zal ook de compensatieregeling mogelijk worden verlengd.

Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?
U moet altijd zelf toestemming geven voor het delen van bijvoorbeeld van de hoogte van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag met de kinderopvangorganisatie of andere partijen. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt nog nader uitgewerkt, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de websites van genoemde organisaties.

Hoe ziet de compensatieregeling voor ouders eruit in het geval van gastouderbureaus ?
Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor gastouderbureaus, wordt meegenomen dat het systeem van de gastouderopvang anders in elkaar zit dan dat van dagopvang en BSO.