Annen – Peuterspeelgroep ’t Krummelhoekje

Home » Peuterspeelgroep » Locaties Peuterspeelgroepen » Annen – Peuterspeelgroep ’t Krummelhoekje

Wij zijn

’t Krummelhoekje is gevestigd bij de openbare basisschool De Eshoek in Annen. Bij ’t Krummelhoekje besteden we ruim aandacht aan leeftijdsgerichte activiteiten. Dit biedt peuters extra stimulans en uitdaging. We werken met  thema’s en beginnen de ochtend met elkaar in de kring. 

In schoolweken is op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend de peuterspeelgroep voor kinderen van 2 jaar en ouder open.

VVE

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op ’t Krummelhoekje deelnemen aan een VVE-traject (voor-en vroegschoolse educatie). Het traject is erop gericht een kind met extra begeleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs. Kinderen kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)/de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau bepaalt of een kind in aanmerking komt voor een VVE-traject.

banner

Piramide

Op peuterspeelgroep ’t Krummelhoekje werken wij met programma Piramide, een methode voor voor-, en vroegschoolse educatie. Piramide is gericht op brede ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, zodat zij met succes de basisschool kunnen volgen. De kinderen worden breed in hun ontwikkeling gestimuleerd door een combinatie van spelen, werken en leren. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind op de opvang heeft gedaan.

Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met de scholen, bibliotheek en de gemeente Aa en Hunze nemen we ook deel aan het project Leesklik. Een project waarbij ouders worden betrokken bij de VVE-thema’s op de groep. We hebben een boekencollectie voor ouder en kind. Ouders kunnen samen met hun kind een boekje lezen dat aansluit op het thema van de maand. Zo werken we samen aan de taalontwikkeling van kinderen.

Deze peuterspeelgroep valt onder de regeling van de gemeente Aa en Hunze.

Contactgegevens

PSG ’t Krummelhoekje
Molenakkers 30
9468 BM  Annen
06 3020 5069
krummelhoekje@skidkinderopvang.nl

LRK-nummer: 190117813

Clustermanager: Anneke Smit a.smit@skidkinderopvang.nl