KDV en BSO de Buitenboel in Gieten haalt opnieuw kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

Home » KDV en BSO de Buitenboel in Gieten haalt opnieuw kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

Kinderdagverblijf de Buitenboel in Gieten heeft voor de derde keer het kwaliteitskeurmerk Groene Kinderopvang ontvangen. In 2018 ontving de KDV en BSO-locatie het keurmerk, dat door Stichting Groen Cement wordt uitgereikt, voor het eerst. Stichting Groen Cement reikt het keurmerk uit aan kinderopvanglocaties die zich structureel inzetten om natuurbeleving en ´groen´ buitenspelen een stevige plek te geven in de kinderopvang.

Belangrijk criterium voor het behalen van het kwaliteitsmerk is dat alle kinderen elke dag naar buiten gaan en dat ze spelenderwijs leren omgaan met de natuur door bijvoorbeeld bezig te zijn met de seizoenen en met zaaien en oogsten. Er is sprake van een buitenruimte die uitnodigt om de natuur te ontdekken en te beleven. Bovendien is op deze locaties natuur verankerd in het pedagogisch beleidsplan en wordt er regelmatig over gecommuniceerd met ouders.

Groen Cement heeft een checklist met kwaliteitskenmerken ontwikkeld waarmee bekeken wordt of een locatie in aanmerking komt voor het kwaliteitsmerk. De Buitenboel in Gieten voldeed aan alle gevraagde kenmerken. De locatie beschikt over een zeer ruime buitenspeelplek met zand, water, verstopplekken, bomen om in te klimmen en een speelveld waar kinderen kunnen ravotten en met verschillende materialen kunnen bouwen. In de moestuin is onlangs een insectenhotel gemaakt door de kinderen. Nieuw is een overkapping die ervoor zorgt dat de pedagogisch medewerkers en kinderen op hele zonnige dagen of met slecht weer buiten kunnen eten en spelen. Samen met de pedagogisch medewerkers en ouders richten de kinderen een moestuin in die ze zelf gaan onderhouden en oogsten.