GGD inspectie Gastouderbureau: alles pico bello!

Home » GGD inspectie Gastouderbureau: alles pico bello!

Op 22 februari bracht Annelies Buigholt een aangekondigd GGD-bezoek aan het gastouderbureau voor de jaarlijkse inspectie.

Tijdens de inspectie is gesproken met Nienke en Elleke. De documenten zijn ingezien en de werkwijze is onder de loep genomen. In het eindrapport staat te lezen dat we alles pico bello in orde hebben en dat de bemiddelingsmedewerkers een open en betrokken houding toonden.

Kortom:  het Gastouderbureau voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en het advies aan College van B&W luidt “Geen handhaving”.

Het volledige rapport is te lezen op de site van het landelijk register kinderopvang.