Heropening BSO

Home » Heropening BSO

Vanaf maandag 19 april gaat de BSO weer helemaal open! We kunnen niet wachten om alle kinderen weer te zien en hun verhalen te horen. Om samen met u voor een veilige opvang te zorgen, vragen we u dringend om alle richtlijnen en aanwijzingen van onze medewerkers te volgen. Wij zorgen ervoor dat uw kind(eren) vanaf maandag weer gepland staat op de groep. U hoeft zelf dus niets te doen!

We bieden ruimte om te wennen
Wij kunnen ons voorstellen dat er kinderen zijn die weer even moeten wennen op de opvang na zo’n lange tijd. Onze pedagogisch medewerkers hebben daarom veel aandacht voor de sociaal-emotionele veiligheid om de overgang voor alle kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De huidige coronamaatregelen op onze locaties zijn en blijven van kracht

Locatieplan heropening BSO
Voor elke locatie wordt een plan opgesteld rondom de heropening van de BSO.

Kinderen moeten thuisblijven

 • Bij klachten: neusverkoudheid, loopneus, veelvuldig niezen, keelpijn, lichte hoest, moeilijk
  ademen/ benauwdheid, verhoging boven de 38 graden Celsius. Hierbij verwijzen we u graag
  naar de beslisboom https://www.boink.info/beslisboom
 • Als het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona, ook
  koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve
  testuitslag heeft;
 •  Als het kind een huisgenoot heeft die positief getest is op het coronavirus. De GGD geeft
  de einddatum van de quarantaine

1,5 meter afstand tussen volwassenen
In de BSO is 1,5 meter onderlinge afstand houden niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Tussen
pedagogisch medewerkers onderling en pedagogisch medewerkers en ouders moet wél altijd 1,5
meter afstand bewaard worden.

Halen en brengen
Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen mogen door maximaal één volwassene worden
gebracht en gehaald. Bij het halen en brengen van uw kind vragen we u een mondkapje te dragen.