Het nieuwe bestuur van Skidkinderopvang

Home » Het nieuwe bestuur van Skidkinderopvang

Birgitte van den Berg en Thea Hooijer vormen samen het nieuwe bestuur van Skidkinderopvang

Birgitte van den Berg en Thea Hooijer zijn per 1 maart benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurders van skidkinderopvang. Zij volgen Sandra de Boer op die na zeven jaren een nieuwe uitdaging heeft gevonden in algemeen directeur/bestuurder van Empatec.

“De ervaring en de professionele drive van Birgitte van den Berg en Thea Hooijer, die beiden de organisatie en haar omgeving goed kennen, komen ten goede van de continuïteit en de verdere ontwikkeling van Skidkinderopvang.”, aldus Bert Wiersema, voorzitter van de Raad van Toezicht van skidkinderopvang.

Daarnaast bedankt de Raad van Toezicht Sandra de Boer voor haar grote bijdrage die zij in de afgelopen zeven jaar heeft geleverd aan de groei en bloei van de organisatie, zoals deze er nu staat.

Skidkinderopvang is een prachtige organisatie, met warme collega’s die iedere dag met enorme betrokkenheid en deskundigheid, vanuit hun hart voor de kinderen, aan het werk zijn. “Het is onze ambitie en drive om de reeds aanwezige kwaliteit te verhogen, zichtbaar te zijn in de omgeving, relaties te verdiepen en nieuwe relaties aan te gaan en de interne organisatie nog verder te professionaliseren.”, aldus Birgitte van den Berg en Thea Hooijer. Thea Hooijer: “De dynamiek in de maatschappij en de ontwikkelingen in de sector vragen een brede blik op mogelijkheden en kansen die er volop zijn. Met de kracht van onze gezamenlijkheid gaan we die graag aan!”

De benoeming van het nieuwe duo directeur-bestuurder geldt voor de periode van een jaar, direct aansluitend aan het vertrek van de mevrouw de Boer. Hiermee zorgt de Raad van Toezicht voor continuïteit van de organisatie, die met zichtbare kwaliteit wil inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen die ook de kinderopvang raken. Na een jaar besluit de Raad van Toezicht over een meer permanent bestuur.


Birgitte van den Berg en Thea Hooijer