Hoe is het contact met ouders geregeld?

Home » Hoe is het contact met ouders geregeld?

Het contact met ouders is voor een goede opvang noodzakelijk. Binnen skidkinderopvang is er op verschillende momenten tijd voor contact met de ouders.

Brengen en halen
Tijdens het brengen en halen van uw kind kunnen over en weer bijzonderheden worden uitgewisseld.

Kennismaking en intake
Voor een kind geplaatst wordt, nodigt de locatiemanager ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Er wordt een rondleiding door het gebouw verzorgd. U ontvangt algemene informatie over de locatie.
Tegen de tijd dat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat wordt een intakegesprek gepland. Op dat moment ontvangt u informatie over de groep waarin het kind komt. Dit is ook het moment dat eventuele bijzonderheden in de thuissituatie kunnen worden besproken.  U ontvangt een map waarin alle belangrijke informatie is gebundeld.

Kiest u voor gastouderopvang? Dan komt de coördinator van het gastouderbureau bij u thuis voor een intakegesprek. Wensen etc. t.a.v. het gastgezin worden dan doorgesproken. Ook wordt de werkwijze van het gastouderbureau uitgelegd.

Mentor
Elk kind krijgt een mentor toegewezen. Jaarlijks – indien nodig vaker – is er een gesprek tussen de ouders en de mentor.

Ouderavonden
Op kinderdagverblijf en BSO worden jaarlijks één of meer ouderavonden georganiseerd. Gewoon om elkaar wat beter te leren kennen. Of er wordt een gastspreker uitgenodigd om een bepaald thema uit te lichten.

 

Aanvullend op de hierboven genoemde contact momenten wordt er bij skidkinderopvang gebruik gemaakt van een ouderportaal om ouders te betrekken bij de opvang van hun kind(eren)!