Informatie voor ouders m.b.t. handelwijze skidkinderopvang rond Corona virus

Home » Informatie voor ouders m.b.t. handelwijze skidkinderopvang rond Corona virus

De laatste weken is er in de media veel aandacht voor het Coronavirus. Ook bij skidkinderopvang komen met enige regelmaat vragen hierover binnen, met name naar onze aanpak / ons beleid hieromtrent.
Hierbij informeren wij u daarom graag over onze huidige aanpak met betrekking tot dit virus.
Hoewel het virus inmiddels ook in Drenthe is geconstateerd, nemen wij op dit moment nog geen bijzondere maatregelen. Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD.

Op onze locaties zijn wij natuurlijk extra alert en hebben wij afgesproken dat er voortdurende en extra aandacht is voor hygiëne. Onze standaard hygiëne werkprotocollen voorzien in bijvoorbeeld vaak wassen van handen afdrogen met papieren handdoeken. Daarnaast leren we de kinderen bijvoorbeeld altijd al om te niezen en hoesten in de elleboog, maar deze weken is daar nóg meer aandacht voor.
Zoals gebruikelijk nemen wij in geval van koorts geen enkel risico. Wij zullen u in die gevallen altijd bellen met het verzoek uw kind op te halen.

Wat kunt u zelf doen om hierbij te helpen?

  • Houd onze website in de gaten. Mochten wij in de komende dagen ander beleid (moeten) voeren, dan kondigen wij dit op onze website aan.
  • Bent u in een risico gebied geweest, dan vragen wij u de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dit zegt het RIVM er op dit moment (2 maart) over:

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.