Kan ik de toeslag rechtstreeks op rekening van skidkinderopvang laten storten?

Home » Kan ik de toeslag rechtstreeks op rekening van skidkinderopvang laten storten?

Ja dat kan. U dient dan bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag het rekening nummer van skidkinderopvang  (Rabobank IBAN nr: NL 73 RABO 031 58 64 982) op te geven. Dan zullen wij de toeslag maandelijks op onze rekening ontvangen.

skidkinderopvang verrekent dan vervolgens de ontvangen toeslag met uw bruto factuur zodat u maandelijks alleen een factuur met de netto kosten ontvangt. Voorwaarde is wel dat wij van u  een kopie van de voorschotbeschikking met daarop het  maandelijkse toeslagbedrag en het rekening nummer van skidkinderopvang ontvangen.

Alleen dan kunnen wij de binnengekomen bedragen aan kinderopvangtoeslag koppelen aan de facturen en netto facturen berekenen.

Let op: het is helaas niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag op rekening van skidkinderopvang te laten storten als u gebruik maakt van gastouderopvang!