Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Home » Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag:

  • U hebt 1 of meer kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage.
  • De kinderen moeten op uw woonadres ingeschreven staan.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerd kindercentrum of wordt opgevangen door een geregistreerde gastouder die is ingeschreven bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook.
  • U werkt, studeert of volgt een traject om de kans op werk te vergroten of een inburgeringcursus.

Ook voor een pleeg- of adoptiekind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Voor ouders die jonger zijn dan 18 jaar gelden dezelfde voorwaarden als voor ouders van 18 jaar of ouder.