Kwaliteit

 

We streven als gastouderbureau naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gastouderopvang. De gastouders voldoen niet alleen aan de wettelijke eisen, maar staan open voor nieuwe ontwikkelingen en blijven zich als professional ontwikkelen.

 

Als gastouderbureau voldoen we aan alle wettelijke eisen:

 

  • Ieder jaar nemen we de risico-inventarisatie door in de woning van de gastouder. Hierbij worden alle veiligheidsaspecten doorgenomen en gecontroleerd. 
  • Een keer per jaar voeren we een voortgangsgesprek met de gastouder. We bespreken alle gastkinderen en er is ruimte voor het stellen van vragen en het geven van advies. Daarna nemen we ook contact op met de ouders voor een evaluatie. Indien nodig plannen we een vervolggesprek met ouder(s)/verzorger(s) en de gastouder om opvang/opvoedvragen te beantwoorden.
  • Ieder jaar organiseren we herhalingslessen kinder-EHBO. Alle gastouders zijn verplicht deel te nemen en zijn daardoor altijd in het bezit van een geldig kinder-EHBO diploma.
  • We vinden het belangrijk dat de gastouders zich blijvend ontwikkelen. Skidkinderopvang biedt daarom meerdere keren per jaar bijscholing aan in de vorm van thema-avonden. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen komen aan bod in praktische workshops of lezingen.
  • Meerdere keren per jaar organiseren we in iedere regio een werkoverleg. De bemiddelingsmedewerker informeert hier de gastouders van haar eigen regio over nieuwe ontwikkelingen en er is ruimte voor collegiaal overleg. De gastouder werkt vaak zelfstandig en op het werkoverleg worden waardevolle ervaringen uitgewisseld of in intervisievorm besproken.
  • De bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau bieden gedurende de hele opvangperiode begeleiding en ondersteuning op maat.
  • Om voor alle leeftijden speelgoed op maat aan te kunnen bieden, krijgt iedere gastouder van skidkinderopvang een abonnement op de speel-o-theek.
  • Een aantal keren per jaar sturen we een nieuwsbrief aan alle gastouders en ouders. Iedereen blijft zo op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 

Landelijk register kinderopvang (LRK)

 

Onze gastouders zijn allemaal geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle gastouders hebben een uniek LRK-nummer toegekend gekregen. Dit nummer is nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

 

GGD

 

Jaarlijks voert de GGD  een inspectie bij het gastouderbureau van skidkinderopvang uit. Omdat we aangemerkt zijn als ‘groen bureau’ wordt de inspectie beknopt uitgevoerd. De rapportages van de inspectie staan vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Al onze gastouders hebben bij hun start een inspectie van de GGD gehad. Daarna bezoekt de GGD steeksproefgewijs de gastouders. De rapportages hiervan zijn te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

 

 

Rondleiding

Wil je graag een keer komen kijken? Je bent van harte welkom op een van onze locaties!

Aanmelden

Hier kun je je kind(eren) online aanmelden voor opvang bij één van onze locaties of gastouderopvang!

Rekentool

Wil je weten wat je NETTO EIGEN BIJDRAGE is voor de opvang bij skidkinderopvang? Wij hebben een handige rekentool  waarmee je je eigen netto bijdrage kunt uitrekenen voor KDV, BSO en gastouderopvang!