Noodopvang Corona crisis

Home » Noodopvang Corona crisis

Om de ouders die werken in de vitale beroepen te kunnen ondersteunen met de opvang van hun kinderen blijft skidkinderopvang haar deuren openen. Hiertoe worden locaties opengesteld voor noodopvang.

Vandaag hebben wij besloten na consultatie met de gemeenten dat vanaf dinsdag 24 maart tot en met 6 april de volgende locaties openblijven voor noodopvang:

Annen: Krullevaar KDV
Assen: Koala BSO en KDV
Eelde: BSO Klokhuis en KDV Ieniemienie
Eelderwolde: BSO Riethut en KDV Woelwaters I
Gasselternijveen: KDV Berenboot en BSO Kajuit
Zuidlaren: KDV Liedekeijn en BSO Drakensteijn I

Met voornoemde besluiten gaan wij locaties samenvoegen, wat voor u het volgende betekent:
Voor ouders uit Gieten hebben wij KDV- en BSO plekken gereserveerd in Gasselternijveen.
Voor ouders uit Vries hebben wij KDV- en BSO plekken gereserveerd in Zuidlaren of in Eelde.
Voor ouders uit Annen hebben wij BSO plekken gereserveerd in Zuidlaren.
Voor ouders uit Eelderwolde hebben wij KDV-plekken gereserveerd op Woelwaters I en BSO-plekken op BSO de Riethut.
Voor ouders uit Zuidlaren hebben wij KDV- en BSO plekken gereserveerd op KDV Liedekeijn en BSO Drakensteijn.
Voor ouders uit Eelde hebben wij KDV- en BSO plekken gereserveerd op KDV Ieniemienie en BSO Klokhuis.

Hiermee kunnen wij op een pedagogisch verantwoorde wijze de opvang voor de kinderen verzorgen op een acceptabele reisafstand voor de ouders.

De overige locaties van skidkinderopvang worden tot nadere orde gesloten. Wij blijven de richtlijnen van de overheid hierin volgen.

Mocht blijken dat u noodopvang nodig heeft omdat u in een vitaal beroep werkt, maar is uw eigen locatie per dinsdag 24 maart a.s. gesloten? Stuurt u dan een e-mail naar info@skidkinderopvang.nl, uiterlijk maandag 23 maart a.s. vóór 16.00u, met de naam van uw kind(eren) en de gewenste opvangdagen. Wij zorgen dan voor opvang.

Heeft u een vraag over de opvang op locatie? Maandag 23 maart a.s. kunt u daarmee terecht bij de clustermanager van uw eigen locatie zodat wij te allen tijde maatwerk voor u kunnen regelen.

Wij willen u via deze weg bedanken voor de getoonde flexibiliteit in de afgelopen week. U heeft ook met het oog op de veiligheid van onze medewerkers uw uiterste best gedaan om eigen opvang te regelen. Daarnaast hebben onze medewerkers heel veel blijken van steun en medeleven mogen ontvangen, waarvoor onze dank!

Tot slot, de ouders in de vitale beroepsgroepen willen wij speciaal bedanken voor het fantastische werk dat zij doen in deze turbulente tijden. U kunt op ons blijven rekenen voor vertrouwde opvang van uw kind(eren)!