Oudercommissie Gastouderopvang

Home » Oudercommissie Gastouderopvang

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders, waarvoor de kinderopvang door het gastouderbureau van skidkinderopvang is geregeld. Dit betekent dat de oudercommissie meedenkt over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, de risico-inventarisatie en andere plannen. Een van de commissieleden heeft zitting in de centrale oudercommissie van skidkinderopvang (COC). De centrale oudercommissie heeft verzwaard adviesrecht over bijvoorbeeld de prijzen van de opvang, openingstijden, klachtenregeling en voedingsaangelegenheden.

Wat doet de Oudercommissie voor de ouders?

De oudercommissie werpt ondermeer een kritische blik op plannen, veranderingen, het pedagogisch beleid en de risico-inventarisatie die skidkinderopvang opgesteld heeft.
Hierbij adviseert de oudercommissie vanuit de gedachte van de ouders en uiteraard in het belang van de kinderen. Mocht er vraag naar een ouderavond ontstaan, zal hier invulling aan worden gegeven.

 

Hoe worden ouders geïnformeerd?

In de nieuwsbrief van het gastouderbureau worden ouders en gastouders op de hoogte gehouden van de onderwerpen waar de oudercommissie zich mee bezighoudt.

 

Leden van de oudercommissie Gastouderopvang

Miriam de Haas, Anouk Bos-van Prooijen en Anneke van der Steen.

Contactgegevens

skidkinderopvang gastouderbureau
t.a.v. de oudercommissie
Nieuwe Rijksweg 37
9481 AP Vries
tel: 0592 – 304198   oc-gob@skidkinderopvang.nl

De oudercommissie stelt jouw ideeën, vragen, problemen of onderwerpen die van belang zijn voor de ouders, zeer op prijs!