Ouderportaal

Home » Ouderportaal

Afgelopen maandag hebben veel ouders en verzorgers een poging gedaan om via het ouderportaal hun kind(eren) af te melden.
Helaas is het ouderportaal een gedeelte van de dag overbelast geweest waardoor het afmelden niet mogelijk was.

Er is inmiddels een update geïnstalleerd waarin een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd. Door deze update zal het ouderportaal de pieken in het gebruik beter kunnen opvangen.
Wij willen u verzoeken, mocht de afmelding eerder niet gelukt zijn, deze alsnog via het ouderportaal door te geven.