Q&A Veelgestelde vragen en antwoorden

Home » Q&A Veelgestelde vragen en antwoorden

De door de overheid genomen maatregelen hebben grote impact. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen leven onder ouders. Om die reden hebben wij een Q&A overzicht opgesteld met daarin de meest voorkomende vragen.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u hier. Link naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenlijst op rijksoverheid.nl

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
De berichtgeving hierover is niet geheel eenduidig geweest en organisaties blijken hier verschillend mee om te gaan. Het Ministerie van Onderwijs zegt hierover het volgende: “Gezinnen waar slechts één ouder een vitaal beroep heeft, moeten eerst alles proberen om zélf opvang te regelen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, kunnen ook deze ouders aankloppen bij de scholen en kinderdagverblijven voor opvang van hun kinderen. Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep moeten hebben. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.’’ Skidkinderopvang doet het dringende verzoek aan ouders om de opvang zelf op een andere manier te regelen. Gelukkig is gisteren en vandaag gebleken dat de meeste ouders dit ook doen. Bij twijfel zullen wij uw kind welkom heten en kijken hoe wij hier ten aanzien van de komende dagen mee om zullen gaan. Dit geldt vanzelfsprekend alleen wanneer uw kind geen symptomen van het Coronavirus heeft. Een kind met verschijnselen van Corona kan niet worden opgevangen!

Zijn de peuterspeelgroepen open?
Nee, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn, zijn de peuterspeelgroepen gesloten.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Wij adviseren om wel te betalen voor de opvang. Het heeft immers de volgende voordelen voor u: uw contract blijft gewoon geldig, ook al maken uw kinderen nu geen gebruik van de opvang. Uw opvangplek(ken) is/zijn dus gegarandeerd!

Wij adviseren u dan ook het volgende:

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet, wij laten de automatische incasso’s doorlopen.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.

Dit betekent het volgende:

  • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld het inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
  • U ontvangt geen extra tegoed voor de niet afgenomen opvang. De normale regels blijven gelden.
  • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
  • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
  • De overheid begrijpt dat dit in deze tijden onzekerheid kan opleveren. Zij krijgt hier ook veel vragen over. De overheid kijkt op dit moment naar manieren om het deel wat u zelf voor de kinderopvang betaalt, achteraf te repareren. De overheid geeft aan hier zo snel mogelijk over te zullen informeren.

Kan ik de opvang tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld voor twee maanden?
Wij zien een tijdelijke opzegging als beëindiging (met één maand opzegtermijn). Wij kunnen vervolgens een nieuwe aanmelding verwerken. Indien er een wachtlijst geldt op uw locatie dan sluit u onderaan aan. Gezien de vele wachtlijsten adviseren wij u dan ook de opvang niet op te zeggen, omdat wij bij een nieuwe aanmelding geen garantie op een plek kunnen geven!

Ik ben zzp-er, en wil het contract met skidkinderopvang opzeggen, wat kan ik het beste doen?
U kunt het beste de richtlijnen volgen zoals die gelden voor alle ouders (hierboven beschreven).

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Als ik mijn kind afmeld voor de komende 3 weken, kan ik dan deze afgemelde dagen terugkrijgen op mijn tegoed om op een ander moment in te zetten?
Met nadruk wijzen wij erop dat een extra dag of ruildag alleen in die gevallen kan worden goedgekeurd wanneer het op de groep van uw kind(eren) ook past binnen de beroepskracht-kind ratio. U kunt aan de opgebouwde tegoeden geen rechten ontlenen. Wij wijzen u erop dat gezien het grote aantal afmeldingen in deze periode u geen garantie heeft dat deze tegoeden zullen kunnen worden ingewisseld.

Als ik mijn opvang contract wil opzeggen houdt skidkinderopvang mij dan aan 1 maand opzegtermijn?
Ja, ook wanneer u vanwege het Coronavirus uw contract wilt opzeggen nemen wij 1 maand opzegtermijn in acht.
Wij hopen u met bovenstaande antwoorden voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan verzoeken wij u deze vragen stellen via de email:
info@skidkinderopvang.nl