Stints bij skidkinderopvang op non-actief

Home » Stints bij skidkinderopvang op non-actief

Naar aanleiding van recente berichtgeving over het ongeluk met een Stint in Oss, hebben wij besloten onze Stints niet meer te gebruiken totdat nader onafhankelijk onderzoek uitwijst of er sprake is van een defect. Dit onderzoek richt zich op de elektromagnetische straling van de spoorwegovergang in Oss en mogelijke invloed daarvan op de aandrijving van de Stint. De leverancier van de Stints heeft aangegeven dat zij, in afwachting van de uitslag van dit onderzoek, alle 3500 Stints vanaf 24 september 2018 zullen controleren op alle veiligheidspunten en preventief onderdelen zullen vervangen indien nodig.

De komende periode zullen de kinderen en pedagogisch medewerkers waar mogelijk lopen tussen de opvanglocatie en de school, of er zal vervangend vervoer worden ingezet. Wij blijven de ontwikkelingen rondom het onderzoek volgen en houden u van eventuele wijzigingen op de hoogte.