Tussentijdse wijziging tarieven per 1 oktober 2022

Home » Tussentijdse wijziging tarieven per 1 oktober 2022

Skidkinderopvang heeft op 1 februari 2022 haar tarieven verhoogd. Gedurende de loop van het jaar 2022 zijn wij tot de conclusie gekomen dat de eerder door het CPB geprognosticeerde indexatiecijfers afwijken van de realiteit. Daarom zijn wij genoodzaakt tussentijds de tarieven voor alle KDV en BSO pakketten te herzien.

Kwaliteit opvang blijft leidend
Het jaar 2022 is voor skidkinderopvang een bewogen jaar. De wachtlijsten worden langer en de krapte op de arbeidsmarkt begint steeds meer een rol te spelen. Daarbij zien wij ook dat de kosten stijgen.
Voorop staat dat de kinderopvang die we bieden van goede kwaliteit moet zijn en blijven. Onze missie en passie is en blijft het optimaal begeleiden van uw kinderen in hun ontwikkeling! Daarom blijven we investeren in deskundigheidsbevordering voor medewerkers, pedagogische kwaliteit, het onderhoud van onze panden en verdere professionalisering van onze organisatie.

Prognose kostenontwikkeling tweede helft van 2022
Medio september 2021 heeft de overheid de te verwachten stijging in de uurprijzen gecommuniceerd op basis waarvan het adviestraject met de COC aangaande de tarieven 2022 heeft plaatsgevonden.
In 2022 krijgt skidkinderopvang net als andere kinderopvangorganisaties te maken met een kostenstijging. De stijging van kosten in ieder jaar is gebaseerd op het door het CPB vastgestelde Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), cao Kinderopvang, CPB Macro Economische Verkenning en de Rijksbegroting. De kostenstijging in 2022 is echter hoger gebleken dan wij in het najaar van 2021 hebben aangekondigd.

Uurprijzen per 1 oktober 2022
De tarieven voor alle KDV en BSO pakketten worden per 1 oktober 2022 verhoogd met 1,79%.
Het tarief voor gastouderopvang wordt vooralsnog niet verhoogd.

De tarieven per 1 oktober 2022 zijn als volgt:

Kinderdagopvang € 8,65 per uur (52 weken, hele dag)

€ 9,23 per uur (52 weken, halve dag)

€ 9,23 per uur (41 weken, hele dag)

Buitenschoolse opvang € 7,44 per uur (52 weken)

€ 9,00 per uur (40 weken)

Gastouderopvang € 7,33 per uur (maximum tarief)

 

Voor een overzicht van alle tarieven per 1oktober 2022 klik hier: Tarieven skidkinderopvang 2022

Voordeligste pakket KDV en BSO
In de meeste gevallen betaal je voor het 52-weken pakket van skidkinderopvang de laagste nettobijdrage per maand. Het kan dus voordelig zijn om een 40-weken (BSO) of 41-weken (KDV) pakket om te zetten naar een 52-weken pakket.

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met de afdeling Plaatsingen op telefoonnummer 0592 – 304 190 of via e-mail info@skidkinderopvang.nl.