Update Coronavirus 12 maart 2020

Home » Update Coronavirus 12 maart 2020

In vervolg op onze berichtgeving van 2 maart jl berichten wij u als volgt:

Omdat de situatie m.b.t. het Coronavirus nieuw is en dagelijks verandert, kunnen nieuwe inzichten ontstaan en zullen nieuwe maatregelen getroffen (moeten) worden. Zoals altijd, volgt skidkinderopvang ook de voorschriften van de GGD en het RIVM.

Bij wijzigingen en nieuwe maatregelen wordt dit gecommuniceerd via de website.

Lees voor de meest actuele informatie de informatie op de website van het RIVM.

Preventie

Zoals opgenomen in ons beleid ter voorkoming van verspreiding van (kinder)ziekten op locatie, moeten ook nu de volgende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan:

 • Was je handen regelmatig en gedurende minimaal twintig seconden met water en zeep of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog ;
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal;
 • Geen handen schudden.
 • Volg de overige instructies uit ons protocol hygiene.

Het RIVM geeft aan dat kinderopvangorganisaties geen aparte maatregelen hoeven te nemen.

Kinderen vormen geen speciale risicogroep.

Op locatie hanteren wij de volgende maatregelen tot 1 april:

 • We beperken de aanwezigheid van mensen tot kinderen, personeel en ouders die komen halen en brengen. Dat wil zeggen geen activiteiten waarbij bezoekers van buitenaf op de locaties aanwezig zijn. (geen opa&oma dag, kijkdagen, rondleidingen etc.)
 • We plannen geen uitstapjes buiten de locaties die niet nodig zijn (kinderboerderij etc.)
 • Skidkinderopvang medewerkers van de niet eigen locatie zullen alleen langskomen wanneer het noodzakelijk is om werkprocessen door te laten lopen.
 • Geen onnodige bezoeken aan locaties inclusief het centraal bureau.
 • Stagiaires worden als eigen medewerkers beschouwd en voor hen gelden deze zelfde richtlijnen.
 • Bij twijfel over de gezondheid van een kind: bel meteen met de ouders en laat het kind ophalen.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Bernadet van der Scheer, Manager kwaliteit en Pedagogiek b.vanderscheer@skidkinderopvang.nl