Update Coronavirus 13 maart 2020

Home » Update Coronavirus 13 maart 2020

Naar aanleiding van vragen van ouders hoe te handelen bij het vermoeden wanneer een kind ziek is, lijkt het ons goed om u nader te informeren. Daarbij kunnen maatregelen die van overheidswege genomen worden snel wijzigen en daarom zullen wij u met enige regelmaat informeren met updates. De laatste update: 13 maart 15:40 uur (bron: RIVM).

  • Mijn kind heeft (milde) verkoudheidsklachten of koorts, wat moet ik doen?

Kinderen die (neus)verkouden zijn, griepklachten, luchtwegklachten óf koorts hebben moeten thuisblijven. Onze medewerkers op de groepen zullen hier kritisch op zijn en kinderen die last hebben van bovenstaande verschijnselen kunnen niet op de groep toegelaten worden. Hiermee werken wij mee aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het Coronavirus.

  • Wat moet ik doen als ik mijn kind thuis houd?

Geef de afmelding graag zo snel mogelijk door via het Ouderportaal zodat wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten op de opvanglocaties en dientengevolge hoeveel pedagogisch medewerkers wij moeten inroosteren op de groepen.

  • Wat moet ik doen als ik zelf klachten heb?

Mocht u klachten ontwikkelen zoals hierboven beschreven staan, dan adviseren wij u om de website van het RIVM te raadplegen.