Update Coronavirus 15 maart 2020

Home » Update Coronavirus 15 maart 2020

Vanmiddag heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 16 maart a.s. alle scholen en kinderopvanglocaties moeten sluiten t/m 6 april 2020, met uitzondering van de opvang voor kinderen van ouders die werken in vitale beroepen.

De eerstkomende twee dagen gaat iedere locatie van skidkinderopvang open zoals gewoon, en is er opvang voor kinderen wiens ouders in vitale beroepen werken. KDV overdag, BSO in de middag en ophalen bij scholen wordt door ons verzorgd.

Uitsluitend kinderen van ouders die werken in vitale beroepen kunnen dus vanaf morgen bij ons worden opgevangen. Ouders die werken in niet-vitale beroepen zullen hun eigen opvang vanaf morgen moeten gaan organiseren. Wij verzoeken dan ook alle ouders die niet werkzaam zijn in vitale beroepen hun kind(eren) af te melden in het ouderportaal. Ook wanneer u werkzaam bent in een vitale beroepsgroep en uw kind onze opvang niet zal bezoeken, vragen wij u om uw kind(eren) af te melden in het ouderportaal.

De overheid heeft ten aanzien van de vitale beroepen het volgende bepaald:

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie  
 • Olievoorziening   
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom 
 • Internettoegang en dataverkeer   
 • Spraakdienst en SMS  
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater 
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling 
 • Scheepvaartafwikkeling   
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer   
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken   
 • Effectenverkeer  
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie  
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)   
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers   
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven   
 • Inzet defensie 

In de komende dagen wordt door de gemeenten besloten welke locaties voor kinderopvang vanaf woensdag a.s. zullen openblijven. De gemeenten hebben hierin een regiefunctie en zullen locaties gaan aanwijzen waar de opvang gaat plaatsvinden. Gemeenten werken daarin samen in de veiligheidsregio’s.

Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van het laatste nieuws.