Waarom wil skidkinderopvang mijn BSN weten?

Home » Waarom wil skidkinderopvang mijn BSN weten?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind.

Zij vragen die gegevens, zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Die verplichting komt voort uit artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het uitvoeringsbesluit van die wet.