Wanneer stopt de rechtstreekse uitbetaling van kinderopvangtoeslag?

Home » Wanneer stopt de rechtstreekse uitbetaling van kinderopvangtoeslag?

Betaalt de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons uit? Na het doorgeven van bepaalde wijzigingen stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch.

 

Wanneer stopt de rechtstreekse uitbetaling?

Als u de volgende wijzigingen doorgeeft, dan stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch:

1) het stoppen van de kinderopvangtoeslag

2) de verandering van dagopvang in naschoolse opvang

3) het stoppen van de opvang op een locatie

4) de start van (extra) opvang bij een andere kinderopvanginstelling

 

Het rechtstreeks uitbetalen stopt niet als u de volgende wijzigingen doorgeeft:

  • de opvanguren
  • de uurprijs

 

Wat moet u doen?

Wilt u dat uw kinderopvangtoeslag weer rechtstreeks aan ons wordt uitbetaald? Ga dan na of de rechtstreekse uitbetaling aan ons is gestopt. Dit kunt u controleren door na 24 uur opnieuw in te loggen in Mijn toeslagen. De rechtstreekse uitbetaling is gestopt als u de wijziging ‘Verzoek stoppen uitbetaling aan kinderopvang’ ziet staan. Onder ‘Administratie’ kunt u doorgeven dat u de kinderopvangtoeslag weer aan ons wilt laten uitbetalen.