Oudercommissie Eelderwolde

Wie zijn wij?
De OC leden zijn:

  • Dorien Haafkes
  • Tjitske Nieuwenhuis
  • Kirsten Timpte
  • Mirthe van Dort


Wat doen wij?
De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen, die gebruik maken van de kinderdagverblijf de Woelwaters en BSO de kameleon en Riethut. De oudercommissie adviseert (on)gevraagd aan de clustermanager en fungeert als spreekbuis voor de ouder. Via de oudercommissie hebben ouders inspraak in het beleid van skidkinderopvang.

We komen minimaal 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij de vergaderingen zijn de clustermanager en de seniors aanwezig. Zij informeren ons over zaken die (gaan) spelen en die invloed hebben op de opvang van de kinderen en wij geven advies en denken mee.

Iedere ouder is welkom om bij onze vergaderingen aan te schuiven. Neem daarvoor contact met ons op via oc-eelderwolde@skidkinderopvang.nl .