Oudercommissie Vries

Wie zijn wij?
De OC leden zijn:

 • Annelies Deen (KDV ’t kiekgat)
 • Anita Lukkien (KDV ’t kiekgat)
 • Suzanne van der Steen (KDV ’t kiekgat)
 • Gert-Jan Busz (KDV ’t kiekgat en BSO Bunderbos)
 • Heleen van Os (KDV ’t kiekgat)

 

Wat doen wij?
De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen, die gebruik maken van de kinderdagverblijf ‘t Kiekgat, BSO ’t Bunderbos en Toppunt en peuterspeelgroep de Holtenhoek. De oudercommissie adviseert (on)gevraagd aan de clustermanager en fungeert als spreekbuis voor de ouder. Via de oudercommissie hebben ouders inspraak in het beleid van Skid kinderopvang.

We komen minimaal 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij de vergaderingen zijn de clustermanager en de seniors aanwezig. Zij informeren ons over zaken die (gaan) spelen en die invloed hebben op de opvang van de kinderen en wij geven advies en denken mee.

Iedere ouder is welkom om bij onze vergaderingen aan te schuiven. Neem daarvoor contact met ons op via oc-vries@skidkinderopvang.nl .

 

Oudercommissie en de wet
Een instelling voor kinderopvang is verplicht om een oudercommissie te hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen en recht op tijdige informatie over diezelfde onderwerpen.

Een oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

 • Uitvoering van het kwaliteitsbeleid (personeel, groepsbezetting, pedagogisch beleid, etc)
 • Beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Beleid rondom voorschoolse educatie
 • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 • Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

 

Wat is onze taak?
De belangrijkste taak van de commissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen op de kinderopvang en de ouders van deze kinderen. Dit doet de commissie door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de kinderopvang.

Tevens nemen wij zitting in de centrale ouderraad, waar wij grotere thema’s op het gebied van kinderopvang en onderwerpen met betrekking tot de organisatie van SKID bespreken.

 

Adviesprocedure
De kinderopvangorganisatie is verplicht de oudercommissie schriftelijk om advies te vragen wanneer er sprake is van wijzigingen of nieuw beleid in een van bovenstaande adviesonderwerpen. De oudercommissie mag ook ongevraagd adviseren. Om als oudercommissie goed te kunnen functioneren, moeten we weten wat er onder de ouders speelt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot bovenstaande onderwerpen dan kunt u de oudercommissie altijd persoonlijk aanspreken of mailen via oc-vries@skidkinderopvang.nl .

 

Klachten?
Als oudercommissie beoordelen wij inhoudelijk niet de klacht. Wel kunnen wij je adviseren over de route en de stappen die genomen moeten worden. Daarbij beoordelen wij ook of de organisatie aan de juiste stappen heeft voldaan. Dus heb je het gevoel dat je niet verder komt met je klacht of dat er niet juist mee omgegaan wordt, laat het ons dan weten!

Klik hier voor meer informatie over de klachtenprocedure.

Denk ook mee!

We horen graag de meningen van ouders over de ervaringen bij Skid kinderopvang. Wat gaat goed, wat kan beter? Nieuwe ideeën?
Neem contact met ons op:  oc-vries@skidkinderopvang.nl of spreek ons aan bij de genoemde locaties!