Waarom is het uurtarief van halve dagen hoger dan van hele dagen?

Opvang op halve dagen is voor skidkinderopvang relatief duurder. skidkinderopvang kan in de meeste situaties geen kind plaatsen voor het andere deel van de dag. Daarom rekenen we bij afname van een halve dag een deel van onze overheadkosten (elektriciteit, huur,...

Waarom betaal ik elke maand hetzelfde bedrag voor mijn opvang?

De totale kosten voor de opvang op jaarbasis worden bij skidkinderopvang in twaalf gelijke delen gefactureerd.  Voorbeeld: u heeft voor uw kind een 40 weken pakket van 15.00-18.00 uur = 3 uur per week x 40 schoolweken : 12 maanden = 10 uur per maand. Doordat u iedere...

Hoe lang is mijn flexibel tegoed geldig?

Het flextegoed is een jaartegoed en vervalt uiterlijk 31 december van het lopende jaar. De opvang uren voor het gehele jaar zijn door ons op uw tegoed geboekt of naar rato indien uw contract niet per 1 januari begint. Dit flextegoed wordt nu maandelijks door u...

Beginnen op de BSO? Doorgeven aan de Belastingdienst!

Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat en gebruik gaat maken van buitenschoolse opvang, dan moet u zelf deze verandering in de opvangsoort en opvanguren doorgeven aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen! Het kind gaat dan voortaan naar de BSO locatie en...