Waarom is het uurtarief van halve dagen hoger dan van hele dagen?

Opvang op halve dagen is voor skidkinderopvang relatief duurder. skidkinderopvang kan in de meeste situaties geen kind plaatsen voor het andere deel van de dag. Daarom rekenen we bij afname van een halve dag een deel van onze overheadkosten (elektriciteit, huur,...

Hoe lang is mijn flexibel tegoed geldig?

Het flextegoed is een jaartegoed en vervalt uiterlijk 31 december van het lopende jaar. De opvang uren voor het gehele jaar zijn door ons op uw tegoed geboekt of naar rato indien uw contract niet per 1 januari begint. Dit flextegoed wordt nu maandelijks door u...

Is er automatisch plaats voor mijn 2e of volgende kind?

Wij hanteren een voorrangsregeling voor broertjes/zusjes. Een tweede of volgend kindje krijgt voorrang bij plaatsing. Dit geldt alleen voor de dagen waarop het eerste kindje reeds geplaatst is.  Ondanks deze regeling kunnen wij niet garanderen dat uw kind (direct)...

Kan ik het ondertekende contract nog annuleren?

Wanneer u het door u ondertekende contract wilt annuleren vóór de eerste opvangdag van uw kind, dan brengen wij annuleringskosten in rekening.  De hoogte van de kosten hangen af van het moment van annuleren. Er geldt een opzegtermijn van  één maand. Wanneer u het...

Hoe kan ik het contract opzeggen?

  Indien u geheel of gedeeltelijk uw kinderop­vangplaats wilt opzeggen, dient u dit via een email door te geven. Voor vermindering en beëindiging van dagdelen geldt een opzegtermijn van 1 maand (opzeggen mogelijk per de 1e of de 16e van een maand). Een bericht...

Waarom wil skidkinderopvang mijn BSN weten?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Zij vragen die gegevens, zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het...