Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt. Om...

Kan ik kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen?

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis. Voorbeeld Uw kind gaat vanaf 10 april naar de...

Ik ben werkeloos geworden. Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?

In geval van werkloosheid wordt een overgangstermijn gehanteerd waarin de toeslagaanvrager het recht op kinderopvangtoeslag behoudt. Raakt u werkloos in 2015 of 2016? Dan heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Wij verwijzen u naar de Belastingdienst om na...

Welk maximaal uurtarief hanteert de Belastingdienst?

De Belastingdienst hanteert maximum uurprijzen. De maximum uurprijzen voor 2016 zijn: KDV €6,89 BSO € 6,42 GOB € 5,52 De maximum uurprijzen in 2015 zijn: KDV € 6,84 BSO € 6,38 GOB € 5,48 Is uw uurprijs hoger? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximum uurtarief...

Over hoeveel uur ontvang ik kinderopvangtoeslag?

Vóór 2012 konden ouders per kind nog 230 uur per maand per opvangsoort opgeven aan de Belastingdienst.  Dat betekende dat ouders bijvoorbeeld 230 uur voor buitenschoolse opvang en 230 uur voor gastouderopvang, samen dus 460 uur per maand, konde opgeven voor hetzelfde...

Hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag

Onze afdeling Plaatsingen kan u behulpzaam zijn bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.  Maakt u daarvoor wel even een afspraak. Dat kan telefonisch: 0592-304190. Kinderopvangtoeslag aanvragen gaat digitaal via www.toeslagen.nl. U heeft hiervoor een DigiD nodig....