Beginnen op de BSO? Doorgeven aan de Belastingdienst!

Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat en gebruik gaat maken van buitenschoolse opvang, dan moet u zelf deze verandering in de opvangsoort en opvanguren doorgeven aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen! Het kind gaat dan voortaan naar de BSO locatie en...

Wanneer stopt de rechtstreekse uitbetaling van kinderopvangtoeslag?

Betaalt de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons uit? Na het doorgeven van bepaalde wijzigingen stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch.   Wanneer stopt de rechtstreekse uitbetaling? Als u de volgende wijzigingen doorgeeft, dan stopt...

Wat te doen bij langdurige ziekte of ontslag?

Krijgt u kinderopvangtoeslag, maar bent u in de loop van het jaar langdurig ziek of werkloos geworden? Of is uw toeslagpartner langdurig ziek of werkloos geworden? Dan behoudt u toch het recht op kinderopvangtoeslag voor een bepaalde periode. Wij verwijzen u naar de...